Sprawdziany umiejętności maturalnych (SUM)

Sprawdziany umiejętności maturalnych – klasy III

1 SUM30 IX, 1 X, 2 X
2 SUM25 XI, 26 XI, 27 XI
3 SUM27 I, 28 I, 29 I
4 SUM23 III, 24 III, 25 III

Sprawdzian umiejętności maturalnych – klasy I i II


18.05.2020r.język polski
19.05.2020r.matematyka
20.05.2020r.język obcy