YOUTH OPEN SPACE – Regionalne Forum Młodych -2011/2012

projektW roku szkolnym 2011/2012 IX LO brało udział w projekcie YOUTH OPEN SPACE. Realizatorami projektu były: Fundacja ARS IMAGO, Stowarzyszenie Łódzka Inicjatywa Młodzieży, Fundacja PLATAN i Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi. Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej z Programu „Młodzież w działaniu”.

projektFinałowym działaniem projektu było  II Regionalne Forum Młodych, które odbyło się w dniach 23 – 25 kwietnia 2012 roku. Celem Forum było stworzenie wspólnej płaszczyzny porozumienia między młodymi ludźmi, a decydentami w zakresie zaplanowanych obszarów tematycznych. Akcja miała pokazać młodzieży, która jeszcze nie może głosować, w jaki sposób może być aktywna obywatelsko.

W ramach Forum odbył się m.in. cykl paneli dyskusyjnych (Fundusze unijne dla młodzieży, Przyszłość edukacji – ku perspektywom rozwoju, Młodzież w regionie – perspektywy rozwoju, Kultura przestrzenią młodych, Swojskie oblicza dyskryminacji) z udziałem samorządowców, polityków, ekspertów oświaty, ludzi kultury i działaczy organizacji pozarządowych. Pierwszy dzień Forum  miał charakter warsztatowy i został przeprowadzony  w IX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Młodzież z Kutna, Piotrkowa Trybunalskiego, Łowicza, Skierniewic i Łodzi wspólnie zastanawiała się nad problemami dotyczącymi polityki młodzieżowej w skali miasta, regionu i województwa. W ramach Regionalnego Forum Młodych uczniowie IX LO i podopieczni Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Łodzi spotkali się z z miedzy innymi z radnym Bogusławem Hubertem i wiceprezesem AZS Lechem Leszczyńskim. Młodzież przedstawiła swoje pomysły na poprawę sytuacji w mieście. Drugi i trzeci dzień Forum były dniami otwartymi i odbyły się w Łódzkim Domu Kultury na ul. Traugutta 18.

Koordynatorem działań odbywających się w ramach Regionalnego Forum Młodych z ramienia IX LO była Pani Ewa Buchman.