Wymiana polsko-niemiecka (od 2005r.)

wymiana polsko - niemiecka

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży trwa nieprzerwanie od 2005 roku. Naszą szkołą partnerską jest niemieckie Friedrich-Abel Gymnasium w Vaihingen/Enz. Dzięki znalezieniu szkoły partnerskiej uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi mają możliwość kontaktu z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego i doskonalenia umiejętności komunikowania się w języku obcym. Polscy i niemieccy uczniowie zwiedzili wiele ciekawych miejsc w Niemczech (Vaihingen, Stuttgart, Ludwigsburg, Konstanz, Tübingen, Pforzheim, Heidelberg, Karlsruhe, Bodensee), byli w Europarlamencie w Stroasburgu, wędrowali śladami niemieckich fabrykantów po Łodzi, zwiedzili Warszawę, Kraków, Oświęcim, Toruń, Gdańsk, Malbork, kopalnie soli w Bochni i Kłodawie oraz Wrocław.

W ramach programu uczniowie naszej szkoły przez tydzień przebywają u rodzin niemieckich, a następnie goszczą uczniów niemieckich w swoich domach, poznają szkołę, uczestniczą w lekcjach, w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i wycieczkach krajoznawczych.

Międzynarodowa wymiana młodzieży to nie tylko możliwość zwiedzenia kraju, ale przede wszystkim bliższe poznanie warunków życia rodziny polskiej i niemieckiej, systemu kształcenia, funkcjonowania szkoły i w efekcie skorygowanie własnych, często stereotypowych opinii, czy wręcz przesądów nt. kraju sąsiada.

Celem programu jest promowanie Polski i Łodzi. Dzięki współpracy z młodzieżą niemiecką uczniowie naszej szkoły osiągają lepsze wyniki w uczeniu się języków obcych, nawiązują kontakty i przyjaźnie z rówieśnikami. Międzynarodowa wymiana młodzieży zwiększa świadomość uczniów o ich tożsamości poprzez pokazanie ich własnej kultury i otwarcia siebie na świat. Uczniowie są świadomi faktu, że są obywatelami Europy i potrafią współpracować z innymi i uczyć się od siebie.

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży jest dofinansowana ze środków PNWM (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży).

Do 2012 roku koordynatorem wymiany ze strony IX LO była Pani Profesor Małgorzata Cieślik, od roku 2013 funkcję tę przejęła Pani Violetta Kruk.