Modernizacja źródła ciepła w oparciu o montaż pompy ciepła na potrzeby cwu dla IX LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi

logo

IX Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi sfinalizowało kolejne działanie ekologiczno-inwestycyjno-edukacyjne w ramach realizacji szkolnego projektu edukacyjnego

3 x E: ekologia, edukacja, ekonomia.

Pierwszym działaniem tego projektu była montaż instalacji fotowoltaicznej (grudzień 2021)

Tym razem ma miejsce modernizacja źródła ciepła w oparciu o montaż pompy na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz montaż eko perlatorów.

Po przeprowadzeniu audytu energetycznego budynku sformułowano następujące wnioski:

z uwagi na znaczne koszty ogrzewania dla budynku Liceum powinno się dokonać poprawy gospodarki energetycznej obiektu. Zaplanowane zostało nowe źródło elektrycznie zasilane z systemu PV dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zamontowana została pompa ciepła powietrze – woda o mocy 20 kW  z napędem elektrycznym oraz zbiornikiem cwu  o pojemności 500 l wraz z pompami ładującymi i cyrkulacyjnymi.

Dla działań edukacyjnych szkoły najważniejszy jest efekt ekologiczny.

Efekt ekologiczny wynika z różnicy pomiędzy ilością energii cieplnej używanej dla obiektu przed realizacją projektu, a ilością energii po wykonaniu modernizacji źródła ciepła na potrzeby cwu. 

Efekt ekologiczny to zakładany poziom ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska jakie przyniesie realizacja przedsięwzięcia, a tym samym korzyści powstające w środowisku z tytułu zastąpienia energii pochodzącej z węgla energią ze źródeł odnawialnych. 

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy gospodarki energetycznej i cieplnej obiektu, która polega na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną i poprawie bilansu energetycznego dla budynku. Dzięki temu przedsięwzięciu zmniejszy się ilość pyłów i gazów emitowanych do powietrza atmosferycznego, a konsekwencją tego będzie poprawa stanu czystości powietrza.

 Koszt inwestycji: 129 150 zł

1.     Dofinansowanie ze środków WFOŚIGW: 103 300 zł

2.     Moc instalacji 20kW

 

Korzyści:                                                                                                      

  • Oszczędności- zmniejszenie rachunków za ogrzewanie wody użytkowej,
  • ochrona środowiska – wykorzystanie energii ze środowiska naturalnego, brak emisji CO2, zanieczyszczeń i hałasu,
  • wzrost wartości nieruchomości,
  • nowoczesność – własna pompa ciepła jest wyrazem nowoczesnego podejścia do życia i otwartości na zaawansowane technologie,

 

Urządzenia są praktycznie bezobsługowe, a zmiany parametrów możemy dokonać zarówno ze sterownika urządzenia, jak również zdalnie, z wykorzystaniem sieci internetowej i odpowiednich aplikacji.

W ramach zaleceń poaudytowych zamontowano także nowe ekologiczne perlatory do oszczędzania wody.

Każdy kran/bateria posiada perlator, ale nie każdy perlator jest ekologiczny i wodooszczędny. Większość baterii zastosowanych w obiektach publicznych, także w IX LO, zużywało nawet do 12 l wody na minutę. Te krany były mało ekologiczne i powodowały duże straty wody i energii cieplnej potrzebnej do jej podgrzania. Aby temu zapobiec wymieniliśmy starsze perlatory na te-nowej generacji, ekologiczne i wodooszczędne. Obecnie bateria zużywa tylko 3,5 l wody/min.

Perlator Ekologiczny to potrójna korzyść:

– mniej energii do podgrzania wody,

– małe zużycie wody,

– mniej ścieków.

Zakup perlatorów spłaca się sam w niższych rachunkach za media, łagodząc rosnące koszty za energię i wodę, skutecznie oszczędzając na mediach nawet do 50 % co miesiąc.

W szkole założono 46 nowych perlatorów na krany oraz 27 perlatorów na słuchawki prysznicowe.

Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł: 1392,93 zł

 

Przedsięwzięcia inwestycyjne są ważne ale nie najważniejsze. Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw i wartości, także tych proekologicznych. Bolączką polskiego systemu edukacji jest przeteoretyzowanie kształcenia.

W kontekście ochrony środowiska istotną kwestią jest edukacja społeczeństwa, zwłaszcza młodych ludzi kształtujących swoje nawyki, zachowania i ogólny stosunek do świata. Zdecydowanie łatwej jest budować odpowiednią świadomość, niż ją zmieniać. Dlatego zdecydowanie stawiamy na działania będące wskazówką do podążania ekologiczną drogą.

Młodzież IX LO będzie mogła w przyszłości powiedzieć:

Tak chodziłam/chodziłem do szkoły, która jako pierwsza w Łodzi zamontowała instalację fotowoltaiczną, tak moja szkoła jako pierwsza zamontowała pompę ciepła dając tym samym przykład proekologicznych zachowań.

Niewiele dadzą prelekcje, prezentacje, wykłady jeżeli własnym przykładem nie wskażemy drogi postępowania. Tylko w taki praktyczny, naturalny sposób nauczymy młodzież jak szanować środowisko naturalne.

 

Link do strony   www.wfosigw.lodz.pl

 

 

NASZE PLANY

Nazwa zadania: „Modernizacja źródła ciepła w oparciu o montaż pompy ciepła na potrzeby cwu dla IX LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi”

Wartość ogólna zadania:         129 150,- zł brutto

Wysokość dofinansowania:     103 300,- zł 

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie: dotacji.

 Z uwagi na znaczne koszty ogrzewania dla budynku Liceum planuje się dokonać poprawy gospodarki energetycznej obiektu poprzez modernizację źródła ciepła w oparciu o montaż pomp ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Wykonane zostaną usprawnienia poprawiające sprawność systemu grzewczego i dostosowujące instalację do aktualnych wymagań technicznych.

Dla budynku Liceum zaplanowane zostało nowe źródło elektrycznie zasilane z systemu PV dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zamontowana zostanie pompa ciepła powietrze – woda o mocy 20 kW  z napędem elektrycznym oraz zbiornik cwu  o pojemności 500 l.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące prace:

  1. Dostawa i montaż pompy ciepła powietrze – woda o mocy 20 kW;
  2. Dostawa i montaż zasobnika cwu, pomp ładujących i cyrkulacyjnych.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy gospodarki energetycznej i cieplnej obiektu, która polega na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną i poprawie bilansu energetycznego dla budynku. Dzięki temu przedsięwzięciu zmniejszy się ilość pyłów i gazów emitowanych do powietrza atmosferycznego, a konsekwencją tego będzie poprawa stanu czystości powietrza.

Link do strony   www.wfosigw.lodz.pl