Modernizacja źródła ciepła w oparciu o montaż pompy ciepła na potrzeby cwu dla IX LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi

logo

Nazwa zadania: „Modernizacja źródła ciepła w oparciu o montaż pompy ciepła na potrzeby cwu dla IX LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi”

Wartość ogólna zadania:         129 150,- zł brutto

Wysokość dofinansowania:     103 300,- zł 

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie: dotacji.

 Z uwagi na znaczne koszty ogrzewania dla budynku Liceum planuje się dokonać poprawy gospodarki energetycznej obiektu poprzez modernizację źródła ciepła w oparciu o montaż pomp ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Wykonane zostaną usprawnienia poprawiające sprawność systemu grzewczego i dostosowujące instalację do aktualnych wymagań technicznych.

Dla budynku Liceum zaplanowane zostało nowe źródło elektrycznie zasilane z systemu PV dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zamontowana zostanie pompa ciepła powietrze – woda o mocy 20 kW  z napędem elektrycznym oraz zbiornik cwu  o pojemności 500 l.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące prace:

  1. Dostawa i montaż pompy ciepła powietrze – woda o mocy 20 kW;
  2. Dostawa i montaż zasobnika cwu, pomp ładujących i cyrkulacyjnych.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy gospodarki energetycznej i cieplnej obiektu, która polega na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną i poprawie bilansu energetycznego dla budynku. Dzięki temu przedsięwzięciu zmniejszy się ilość pyłów i gazów emitowanych do powietrza atmosferycznego, a konsekwencją tego będzie poprawa stanu czystości powietrza.

 

Link do strony   www.wfosigw.lodz.pl