Współpraca Politechniki Łódzkiej z IX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

Od tego roku klasy z rozszerzonym programem matematyki i informatyki naszego liceum zostały objęte patronatem Politechniki Łódzkiej. Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej podpisał porozumienie z Panią Dyrektor dotyczące przygotowania i prowadzenia przez pracowników Wydziału zajęć edukacyjnych, a także podejmowania wspólnych inicjatyw i tworzenia projektów związanych z poszerzaniem wiedzy i umiejętności matematycznych.

Nadrzędnym celem patronatu PŁ jest promocja nauk ścisłych i technicznych oraz pomoc w rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów naszego liceum. Mamy nadzieję na ciekawą wymianę doświadczeń między kadrą nauczycielską IX Liceum a pracownikami Wydziału PŁ, która także pozwoli naszej młodzieży na zapoznanie się z warsztatem pracy naukowców uczelni oraz lepiej przygotuje uczniów do kontynuacji kształcenia w szkole wyższej, w szczególności na kierunkach ścisłych i technicznych.

2019/20