Współpraca z Wydziałem Nauk Geograficznych UŁ

Miło nam poinformować, że dnia 4 lutego 2020r. Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego, dr Agnieszka Katarzyna Gębora podpisała porozumienie z Dziekanem Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, dr hab. Bogdanem Włodarczykiem, prof. UŁ, w sprawie nawiązania współpracy w zakresie poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań geograficznych młodzieży naszej szkoły.

Treść zawartego porozumienia zamieszczamy poniżej: