Zebrania i konsultacje

ROK SZKOLNY  2018/2019

  • 11 września 2018 r.
zebranie organizacyjno-informacyjne
  • 13 listopada 2018 r.
konsultacje
  • 11 grudnia 2018 r.
konsultacje, przekazanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
  • 15 stycznia 2019 r.
zebranie podsumowujące I semestr
  • 12 marca 2019 r.
konsultacje, informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w kl.III
  • 9 kwietnia 2019 r.
konsultacje
  • 14 maja 2019 r.
konsultacje, informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi