Zebrania i konsultacje

2018/2019:
11 września 2018 r. – zebrania z rodzicami
13 listopada 2018 r. – konsultacje
11 grudnia 2018 r.  – konsultacje, propozycje ocen niedostatecznych
15 stycznia 2019 r. – zebrania z rodzicami
12 marca 2019 r. – konsultacje, propozycje ocen niedostatecznych w klasach III
19 kwietnia 2019 r. – konsultacje
14 maja 2019 r. – konsultacje, propozycje ocen niedostatecznych