Terminarz rekrutacji

13 maja 2019 – 25 czerwca 2019 godz. 12:00 termin złożenia wniosku do szkoły ponadpodstawowej (wniosek powinien być podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru)

W związku z coraz częściej pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi naboru do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych informujemy, że w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 uczeń będzie mógł wybrać dowolną liczbę oddziałów w dowolnej liczbie szkół, a nie jak w poprzednich latach: dowolną liczbę oddziałów w obrębie tylko trzech szkół.

21 czerwca 2019 – 25 czerwca 2019 godz. 12:00uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwa ukończenia gimnazjum  oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty lub egzaminu gimnazjalnego

16 lipca 2019 o godz. 12:00 publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

16 lipca 2019 godz. 12:00 – 24 lipca 2019  godz. 12:00 potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły, ponadpodstawowej (tj. złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty lub egzaminu gimnazjalnego)
 
25 lipca 2019 godz. 12:00 publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły ponadpodstawowej