O szkole

Szkoła dysponuje:

2 pełnowymiarowymi salami gimnastycznymi
salą do aerobiku i tenisa stołowego
2 boiskami do gry w piłkę nożną i w koszykówkę
salą konferencyjną
pracownią informatyczną z dostępem do Internetu
multiteką i 2 salami filmowymi
doskonale wyposażonym barem serwującym dania na gorąco i zimno
2 automatami z napojami tj. kawa herbata, cola, woda mineralna… i 1 z przekąskami
codzienną opieką medyczną
oddzielnymi szafkami w szatni dla każdego ucznia

INNOWACJE:

nowocześnie wyposażone sale przedmiotowe i tematyczne ( w tym tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, stanowiska komputerowe w pracowniach)
platforma edukacyjna umożliwiająca e-nauczanie
dziennik lekcyjny jedynie w formie elektronicznej
e – matura z matematyki
strefy relaksu (patio, hol, świetlica)
noce filmowe
uroczystości szkolne w formie projektów edukacyjno – wychowawczych

OSIĄGNIĘCIA:

finalistka II. Ogólnopolskiego Dyktanda z Języka Niemieckiego
finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Niemczech i o Języku Niemieckim
finalista międzyszkolnego konkursu „Matematyczna Piramida”
VI miejsce w Polsce, I miejsce w województwie łódzkim oraz w Łodzi w koszykówce męskiej szkół ponadgimnazjalnych
patronat fundacji MG13 Marcina Gortata
I miejsce w Łodzi w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych w promocji kultury fizycznej w roku szk. 2015/2016
I miejsce w siatkówce dziewcząt w Łodzi
I miejsce w piłce plażowej dziewcząt w Łodzi

PROJEKTY:

Erasmus +
wieloletnia polsko – niemiecka wymiana młodzieży
E – twinning: „Tell me your Hi(story)”
„Nauczanie o Holocauście”
YOUTH OPEN SPACE Regionalne Forum Młodych
„Szkoła Humanitarna”
„Bezpieczna szkoła”
„Przyjazna szkoła”
„Historia USA w obiektywie kamery”
„Młodzież bliżej teatru”
„Dachy Europy”
„Cząstki elementarne”

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

konkursy przedmiotowe, w tym międzyszkolne, z: matematyki, fizyki, geografii, j. Angielskiego, j. niemieckiego
imprezy sportowe na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, łódzkim dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (warcaby, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, „gry i zabawy”)
sesje naukowe
ogniska integracyjne
wycieczki szkolne i rajdy terenowe zajęcia rekreacyjne w ramach wychowania fizycznego (łyżwy, kręgle, kulig)
debaty nt. tolerancji i zagrożeń w sieci

ZAJĘCIA DODATKOWE:

fakultety przygotowujące do matury
kabaret
zespół wokalno – muzyczny
koła zainteresowań: literacko – dziennikarskie,
teatralne, wolontariatu, turystyczno – krajoznawcze
szkolne noce filmowe
zajęcia sportowe (SKS – koszykówka, siatkówka, piłka nożna)
zbiórki harcerskie

WOLONTARIAT:

„Drakuliada” (krwiodawstwo) 2 – 3razy w roku
działalność szkolnego koła „Caritas”
akcje organizowane na rzecz Domu Dziecka dla Małych Dzieci; filia przy ul. Lnianej w Łodzi
wspieranie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej w Łodzi
wspomaganie fundacji „Gajusz” i „Platan”
wspomaganie fundacji „Dziewczynka z zapałkami”
zbiórka darów dla uchodźców z Czeczenii
wspieranie schroniska dla zwierząt przy Marmurowej
wspieranie fundacji „Niechciane i Zapomniane”

WSPÓŁPRACA:

z instytucjami naukowymi (UŁ, PŁ, UM, SAN)
ze szkołami w kraju i za granicą (Niemcy, Czechy, Ukraina, Francja, Portugalia, Turcja)
z instytucjami kultury (MAF, teatry, muzea)
z klubami sportowymi (KS „Dziewiątka”, AZS – sekcja judo, „Gwardia”)
z instytucjami pożytku publicznego (m.in. MZSZ w Łodzi, PTTK, PCK)