Rada Rodziców

Chwilowo wpłat na Radę Rodziców można dokonywać wyłącznie w sekretariacie szkoły.

Stawka zależy od deklaracji rodziców, zaś sugerowana przez Radę Rodziców to  100zł.