Rada Rodziców

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać co miesiąc w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców:

Getin Bank S.A.
20 1560 0013 2011 6014 5990 1002

W tytule podajemy imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczeń uczęszcza.

Stawka zależy od deklaracji rodziców, zaś sugerowana przez Radę Rodziców to  100zł.