Jubileusz 75-lecia IX LO

Jubileusz 75-lecia IX Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi

Główne uroczystości jubileuszowe zaplanowane zostały na piątek, 6 marca 2020 roku, ale już w przededniu, 5 marca uczniowie i nauczyciele uczestniczyli we mszy św. w kościele pw. Świętego Łukasza Ewangelisty i Świętego Floriana Męczennika, którą celebrował proboszcz parafii ksiądz kanonik Henryk Betlej. W oprawę liturgii słowa podczas mszy aktywnie włączyli się nauczyciele i uczniowie. Podniosłość uroczystości podkreśliła obecność w kościele pocztu sztandarowego z IX Liceum Ogólnokształcącego.

W czasie obchodów 75-lecia szkoła stała się miejscem spotkań  i wspomnień wszystkich związanych z nią nauczycieli, absolwentów i pracowników. W uroczystej akademii wzięli udział przedstawiciele władz miejskich, kuratorium oświaty oraz licznych instytucji społecznych, kulturalnych i oświatowych, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele oraz byli i obecni uczniowie IX LO.

Na początku uroczystości Pani Dyrektor Agnieszka Katarzyna Gębora serdecznie powitała wszystkich zaproszonych gości. Następnie krótkie przemówienie wygłosił Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi – absolwent naszego liceum – Pan prof. Marcin Gołaszewski, który w ciepłych słowach wspominał swoje szkolne lata. Docenił nauczycieli, którzy mieli wpływ na jego rozwój osobowy oraz wybór ścieżki kariery zawodowej. Do wspomnień z lat szkolnych odwołali się kolejni mówcy, którzy również kończyli IX Liceum Ogólnokształcące – dyrektor ŁCDNiKP Pan Jan Moos i wiceprezes Zarządu Głównego ZNP Pan Krzysztof Baszczyński.

Następnie gratulacje i życzenia z okazji Jubileuszu składali m.in. wiceprezydent Miasta Łodzi Pani Małgorzata Moskwa-Wodnicka, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi Pan Jarosław Owsiański, prezes Okręgu Łódzkiego ZNP Pan Marek Ćwiek, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Pan Roman Laskowski, przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Pani Iwona Bartosik, prezes Strefy Edukacji Spółka z o.o. Organu Prowadzącego dla Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi Pani Wiesława Zewald, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Łodzi Pan Roman Małachowski, przedstawiciel Zarządu Głównego Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin w Łodzi Pan Tadeusz Bogalecki, dyrektor Centrum Kultury Młodych Pan Artur Gierula.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie przez Panią Dyrektor „Złotych Matur” absolwentom IX Liceum Ogólnokształcącego z lat 1966 – 1970 w 50. rocznicę zdania egzaminu maturalnego. Była to niezwykle wzruszająca chwila dla licznie zgromadzonych byłych uczniów „Dziewiątki”.

Jubileusz był też okazją do zaprezentowania filmu o historii szkoły, przypomnienia ważnych dat i ciekawych wydarzeń oraz wspomnień o dawnych dyrektorach i nauczycielach, którzy zostawili swój ślad w pamięci absolwentów i uczniów. Za realizację filmu odpowiedzialny był absolwent naszego liceum Pan Michał Kapczyński oraz nauczycielka języka polskiego Pani Agnieszka Gawin-Wiśniewska.

Część oficjalną uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Łódź” z Centrum Kultury Młodych. W części artystycznej wysłuchaliśmy także koncertu na skrzypce i wiolonczelę przygotowanego przez Panią Elżbietę Ignaczak i Panią Aleksandrę Klepaczkę, które zabrały zgromadzoną publiczność w muzyczną podróż wśród znanych motywów filmowych.

Ostatnim punktem było uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Sportowej i Rekreacji, którego dokonał radny Rady Miejskiej w Łodzi Pan Damian Raczkowski – przewodniczący Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.

Na zakończenie uroczystości Goście zostali zaproszeni na degustację jubileuszowego tortu, a następnie udali się na zwiedzanie szkoły, spotkania w klasach, wspomnienia przy kawie i herbacie. Dzięki przygotowanym w salach lekcyjnych i na korytarzach fotorelacjach z życia szkoły można było ponownie poczuć atmosferę studniówek, wyjazdów i wycieczek, koncertów i uroczystości, odnaleźć byłych Profesorów, Kolegów i Koleżanki z klasy.