Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2018/2019

15 października 2018 r. – Ślubowanie klas I
2 listopada 2018 r.
21 grudnia 2018 r. – Wigilie klasowe
26 kwietnia 2019 r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III
2 maja 2019 r.
6 maja 2019 r. – egzamin maturalny z języka polskiego
7 maja 2019 r. – egzamin maturalny z matematyki
8 maja 2019 r. – egzamin maturalny z języka angielskiego
18 czerwca 2019 r.
19 czerwca 2019 r.