Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 2022

logo
logo

Miło nam poinformować, że biblioteka szkolna IX LO po raz kolejny znalazła się w śród placówek, którym przyznano dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – projekt został zrealizowany w 2022 r.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Ze względu na skalę oddziaływania, jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działania w ramach bieżącej edycji kontynuują sprawdzone metody popularyzacji czytania (takie jak zakup nowości książkowych, czy poprawa infrastruktury bibliotecznej), jak i odpowiadają na współczesne przemiany sposobów uczestnictwa jednostki w kulturze.

Główny cel programu – rozwój czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek publicznych – współtworzą cztery cele szczegółowe, z których każdy posiada odrębny priorytet.

Za Priorytet 1 – poprawę oferty bibliotek publicznych – odpowiada Biblioteka Narodowa. Dzięki umożliwieniu zakupu i zdalnego dostępu do nowości wydawniczych oferta bibliotek publicznych zostanie wzbogacana zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami czytelników, którzy, za sprawą usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków, audiobooków i synchrobooków, będą mogli skorzystać z niej o każdej porze. Biblioteka Narodowa odpowiada również za budowę ogólnokrajowej sieci bibliotek.

Za Priorytet 2 – inwestycje w infrastrukturę bibliotek – odpowiada Instytut Książki. Szczególnie w gminach wiejskich oraz mniejszych miastach, instytucje kultury potrzebują wsparcia w stworzeniu mieszkańcom warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych.

Za Priorytet 3, czyli zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych, odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki. Umiejętność czytania ze zrozumieniem warunkuje aktywny udział w życiu społecznym oraz determinuje sposób radzenia sobie ze zmianami na rynku pracy. Wzmocnienie czytelnictwa wśród najmłodszych jest więc inwestycją w ich kompetencje społeczne. W ramach Priorytetu 3, szkoły będą mogły starać się o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych lub wyposażenia bibliotek.

Priorytet 4 realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury i obejmuje rozwijanie funkcjonalności bibliotek jako instytucji działających na rzecz integracji społecznej.

 Korzystając z dotacji powiększyliśmy zasoby biblioteki o ponad 300 książek (lektur szkolnych i nie tylko). Zarówno miłośnicy klasyki literatury jak i ci szukający nowości wydawniczych z pewnością znajdą tu coś dla siebie.
Zakupiono też sprzęt multimedialny – laptop, drukarkę, głośnik i ekran. Dzięki czemu korzystanie z zasobów biblioteki będzie szybsze i jeszcze przyjemniejsze.

grafika 2
grafika 1