Z przeszłością w przyszłość – 2011/2012

projektW roku szkolnym 2011/2012  młodzież IX LO wraz z podopiecznymi Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi, pod patronatem Fundacji Platan, zrealizowała projekt „Z przeszłością w przyszłość”.  Projekt finansowany był z funduszy Unii Europejskie w ramach programu “Młodzież w działaniu” . Program ten umożliwia młodym ludziom w wieku 13–30 lat rozwijanie swoich pasji, umiejętności i zdobywanie nowych doświadczeń w czasie wolnym od nauki.

Projekt realizowany w naszym liceum zakładał poznanie wspólnej historii Polski i Ukrainy, a także historii Łemków. Młodzież zaprosiła na dwutygodniowy pobyt w Krynicy Górskiej rówieśników z Ukrainy. Razem poznawali historię swoich narodów i planowali wspólną przyszłość opartą na zgodzie, tolerancji i zaufaniu. W rozumieniu trudnej, wspólnej przeszłości pomogły warsztaty, tworzenie scenek historycznych i wspólne rozmowy. Uczestnicy projektu mieli okazję zapoznać się z kulturą łemkowską. Młodzież zbierała informacje, by wspólnie stworzyć film o Łemkach, mieszkających dziś na terenach Beskidów. Przez dwa tygodnie ciężko pracowali, by na koniec pochwalić się stworzonym przez siebie dziełem filmowym. Ale najpiękniejszy efekt naszego projektu, to trwające do dziś przyjaźnie, które zgodnie z tytułem projektu przeniosły młodzież z przeszłością w przyszłość.

Koordynatorami projektu ze strony IX LO byli: p. Ewa Buchman, p.K. Andrijewska i p. Michał Andrijewski