Rada Pedagogiczna

Dyrektor

dr Agnieszka Katarzyna Gębora

Wicedyrektor

mgr Dorota Kołodziejska

Pedagog

mgr Beata Latkowska

Bibliotekarze

mgr Klaudyna Andrijewska
mgr Dorota Kołodziejska

matematyka

mgr Katarzyna Chmal
mgr Anna Giełczyńska
mgr Anna Kadamus
mgr Jadwiga Stoma – Dąbrowska (urlop)
mgr Małgorzata Szymańska

fizyka

dr inż Iwona Przybyszewska-Doroś
mgr Małgorzata Szymańska

chemia

mgr Anna Wójcik

biologia

mgr Beata Gorczycka

geografia

mgr Hanna Tomczak
mgr Ewa Wilczyńska

informatyka

mgr Jadwiga Stoma-Dąbrowska (urlop)
mgr Anna Wójcik

wychowanie fizyczne

mgr Michał Andrijewski
mgr Joanna Balcerak-Kolasa
mgr Aneta Jabłońska

przedsiębiorczość

mgr Mariusz Różycki

WOK

mgr Klaudyna Andrijewska
mgr Joanna Przybyłowska

EDB

mgr Violetta Kruk

język polski

mgr Klaudyna Andrijewska
mgr Agnieszka Gawin-Wiśniewska (urlop)
mgr Halina Pakulska
mgr Joanna Przybyłowska
mgr Agnieszka Ruta

język angielski

mgr Aleksandra Antkowiak
mgr Magdalena Bednarek
mgr Dorota Białek
dr Agnieszka Katarzyna Gębora
mgr Katarzyna Sadowska

język niemiecki

mgr Beata Golis
mgr Violetta Kruk

język hiszpański

mgr Renata Sycan

język francuski

mgr Dorota Kołodziejska

historia

mgr Ewa Buchman
mgr Krzysztof Jurek
mgr Magdalena Kopczyńska
mgr Honorata Michalak (urlop)
mgr Mariusz Różycki

WOS

mgr Ewa Buchman
mgr Krzysztof Jurek
mgr Magdalena Kopczyńska
mgr Honorata Michalak(urlop)
mgr Mariusz Różycki

religia

ks. Karol Olczyk
ks. Krzysztof Petruk

Wieloletni nauczyciele

Stanisław Bruździński
Anna Broniarczyk
Antoni Chełmiński
Alina Chmal
Anna Irżąbek
Zygmunt Jaruga
Ewa Jastrzębska
Aleksandra Jedynecka
Maria Korczyńska
Barbara Kozłowska
Ewa Kurkiewicz
Tadeusz Lis
Henryka Mielczarek
Kazimiera Moskal
Alicja Mankiewicz
Krystyna Matuszewska – Wiaderny
Janina Niewiara
Eugeniusz Nowakowski
Jan Obrębski
Kazimierz Olczyk
Maria Opanowicz
Teresa Pacewicz
Janina Papis
Maria Paśniewska
Krystyna Piaskowska
Mirosław Pierzchała
Regina Pytasz
Maria Reszko
Maria Siejko
Leon Smug
Stanisław Stasiak
Teresa Szpilewska
Stefan Szyburski
Nina Tomczak
Jolanta Turczynowicz
Halina Wieczorek-Bauman
Jadwiga Wojna
Wiesław Wołowski
Sławomir Żołnierkiewicz