Szkoła humanitarna – 2009/2010

Szkoła nasza, była drugą w Łodzi, a jedyną w  roku szkolnym 2009/2010 placówką, która została zakwalifikowana do projektu „Szkoła Humanitarna”.  Projekt ten opierał się na ścisłej współpracy uczniów i nauczycieli, dzięki której to współpracy młodzież, realizując szereg zadań, przyswajała sobie kluczowe pojęcia z zakresu praw człowieka oraz roli, jaką odgrywają one w życiu każdego z nas.

Tematem wiodącym projektu był: „Sprawiedliwy handel lekarstwem na wyzysk w krajach Globalnego Południa”, a jego celem głównym, przekazanie uczniom wiedzy na temat pomocy humanitarnej i rozwojowej, współzależności globalnych oraz wychowywanie młodych ludzi świadomych swojego wpływu na sprawy lokalne i globalne.

IX Liceum Ogólnokształcące, jako druga placówka w Łodzi, uzyskało miano „Szkoły Humanitarnej”, projekt