Budżet Obywatelski 2020/2021

Budżet

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Absolwenci, mieszkańcy osiedla i wszyscy nam życzliwi!

Zachęcamy Was do głosowania na projekt IX LO zgłoszony w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.

Numer naszego projektu ponadosiedlowego:

L092 Cyfrowa „Dziewiątka”

(595000,00 zł)

Kompleksowa cyfryzacja szkoły umożliwi komfortową i bardziej efektywną pracę uczniów i nauczycieli z zastosowaniem najnowszej technologii.

Zmodernizowana pracownia komputerowa będzie dostępna dla ogółu mieszkańców, którzy do tej pory nie korzystali z oferty szkoły w tym zakresie.

PROJEKT DOTYCZY:

 1. Zainstalowania nowej sieci teleinformatycznej.
 2. Zainstalowania wewnętrznej sieci VOP wraz z możliwością obsługi radiowęzła szkolnego.
 3. Stworzenia sieci 15 punktów dostępowych wifi.
 4. Stworzenia dwóch pomieszczeń serwerowych wyposażonych w routery oraz switch’e o wysokiej wydajności.
 5. Wymiany sprzętu komputerowego w pomieszczeniach szkoły wraz z pełnym oprogramowaniem.
 6. Zakupu i montażu tablic – ekranów dotykowych do pracowni lekcyjnych.
 7. Wyposażenia czytelni szkolnej w komputery dla uczniów.
 8. Zakupu cyfrowego sprzętu nagłośnieniowego, mikserów, mikrofonów bezprzewodowych.
 9. Zakupu laptopów na potrzeby mobilnych zajęć z uczniami.
 10. Zakupu kolorowej kserokopiarki wielofunkcyjnej.

  JAK GŁOSOWAĆ?

W dniach 06.11-30.11.2020r. WEJDŹ NA STRONĘ: www.lodz.pl/bo

 • Zagłosować możesz papierowo lub elektronicznie
 • Papierowo można głosować od 6 listopada (od godz. 8:00) do 16 listopada (do godz. 16:00), elektronicznie od 6 listopada (od godz. 0:00) do 30 listopada (do godz. 24:00).
 • Aby zagłosować musisz podać

– imię i nazwisko
– numer PESEL
– miasto zamieszkania
– podpisać oświadczenia (m.in. dotyczące RODO)
– nr telefonu, jeśli głosujesz elektronicznie

 • Każdy mieszkaniec Łodzi będzie mógł oddać 5 głosów na projekty osiedlowe (do wyboru maksymalnie dwa osiedla) oraz 5 głosów na projekty ponadosiedlowe (bez znaczenia jest tutaj adres zamieszkania)
 • Po zaznaczeniu wybranych projektów na podany nr telefonu komórkowego otrzymasz po krótkiej chwili kod weryfikacyjny przesłany bezpłatnie SMS-em.
 • Na każdy numer przysługuje do 5 kodów do głosowania na projekty osiedlowe i do 5 kodów na projekty ponadosiedlowe
 • Na jeden numer telefonu system wysyła max 5 sms-ów, co oznacza, że może zagłosować do 5 osób (np. z rodziny lub znajomych)
 • Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Łodzi (ale pamiętaj, nie musisz być zameldowany w Łodzi, wystarczy, że tutaj mieszkasz)

WAŻNE!

 • Głosowanie nie może odbywać się na raty, tzn. nie można raz zagłosować na dwa projekty, a następnym razem na kolejne trzy projekty. W przypadku głosowania „na raty” każdy oddany głos będzie głosem nieważnym.
 • Nie można łączyć dwóch form głosowania (np. zagłosować na dwa projekty papierowo, a na trzy elektronicznie)
Budżet