„Israeli-Polish Youth Meeting” „PRESERVE THE MEMORY. THE HISTORY AND CULTURE OF THE TWO NATIONS” – 2014

projekt

16 października 2014 roku w siedzibie IX Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi odbyło się Izraelsko-Polskie Spotkanie Młodzieży. Koordynatorem spotkania ze strony IX LO  była Pani Profesor Honorata Michalak. Stanowiło ono element programu “ZACHOWAĆ PAMIĘĆ. HISTORIA I KULTURA DWÓCH NARODÓW” będącego rezultatem porozumienia pomiędzy rządami Izraela i Rzeczypospolitej, adresowanego do uczniów szkół średnich zainteresowanych podjęciem dwustronnej współpracy. Izraelskim koordynatorem programu jest Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, natomiast jego polskim odpowiednikiem jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Zorganizowane w ramach programu spotkanie miało na celu stworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy młodymi Izraelczykami i Polakami. Podczas spotkań uczniowie nie tylko wspólnie spędzali czas i doskonalili swoje umiejętności językowe, ale przede wszystkim wspólnie uczyli się oraz uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających ofiary Zagłady. Uczestnicy spotkania wzięli udział w zajęciach warsztatowych, których tematyka dotyczyła znanych Łodzian – Marka Edelmana, Jana Karskiego, Izraela Poznańskiego i Julina Tuwima. Wraz z opiekunami uczestniczyli także w uroczystości poświęconej pamięci ofiar Getta Litzmannstadt na Stacji Radegast oraz miło spędzili czas w Manufakturze. Niezwykle ważny jest element spotkań związany z nauczaniem o Zagładzie. Ceremonia, w której razem uczestniczą młodzi Izraelczycy i Polacy, staje się nie tylko lekcją historii, ale przede wszystkim zyskuje głęboki wymiar etyczno-moralny. Skłania do rozważań nad kwestiami odpowiedzialności za własne poglądy, słowa i czyny.