Rekrutacja 2018/2019

TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OBOWIĄZUJĄCE W WOJ. ŁÓDZKIM

 

  • od 21 maja 2018 do 20 czerwca 2018 godz. 12:00złożenie wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej – wniosek powinien być podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru)
  • od 22 czerwca 2018 do 26 czerwca 2018 godz. 12:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • 12 lipca 2018 o godz. 12:00publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,
  • od 12 lipca 2018 godz. 12:00 do 19 lipca 2018 godz. 12:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły, ponadgimnazjalnej (tj. złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego),
  • w dniu 20 lipca 2018 godz. 12:00 – publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły ponadgimnazjalnej.