Rekrutacja 2019/2020
Zasady wyboru oddziałów w ramach rekrutacji 2019/2020

W związku z coraz częściej pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi naboru do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych informujemy, że w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 uczeń będzie mógł wybrać dowolną liczbę oddziałów w dowolnej liczbie szkół, a nie jak w poprzednich latach: dowolną liczbę oddziałów w obrębie tylko trzech szkół.


Profile klas

Informator_tabele _calibri

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (…)


Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 -2019/2020 (…)