Budżet obywatelski 2023/2024

ŁBO

Fotorelacja z projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023/2024

ŁBO 2

Poniżej opisy naszych projektów ponadosiedlowych:

L026

„Doposażenie pomieszczenia siłowni w IX LO”

(40 000.00 zł)

 1. Projekt dotyczy doposażenia siłowni szkolnej, w której prowadzone będą zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów IX LO oraz stworzenie miejsca do ćwiczeń dla mieszkańców Łodzi.
 2. W ramach projektu zakupione zostaną bieżnie, orbitreki i rowerki. Celem projektu jest aktywizacja uczniów i mieszkańców Łodzi do podejmowania wysiłku fizycznego, dbanie o własną sylwetkę i zdrowie oraz umożliwienie uczniom dokonywania świadomego wyboru aktywności ruchowych na całe życie w ramach kształcenia postaw prozdrowotnych.
 3. Z siłowni będzie korzystać młodzież w ramach lekcji wf i zajęć pozalekcyjnych co z pewnością uatrakcyjni ofertę szkoły. Po godzinach pracy obiekty będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców Łodzi. W porozumieniu z mieszkańcami Łodzi i zgodnie z ich zapotrzebowaniem powstanie harmonogram korzystania z siłowni.

L027

„Cyfrowa Dziewiątka dla uczniów i mieszkańców Łodzi”

(155 000.00 zł)

 1. Projekt zakłada modernizację sieci Internet wraz z nową pracownią komputerową, które służyć będą uczniom i wszystkim mieszkańcom Łodzi.
 2. Pracownia wyposażona zostanie w odpowiedni sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
 3. Pozwoli to na komfortową i bardziej efektywną pracę uczniów i nauczycieli z zastosowaniem najnowszej technologii oraz na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, których sytuacja finansowa nie pozwala na swobodne korzystanie z nowoczesnego sprzętu w warunkach domowych, a także umożliwi rozwijanie zainteresowań związanych z technologią informacyjno- komunikacyjną.
 4. Umożliwi uczniom udział w konkursach z wykorzystywaniem narzędzi TIK, a co za tym idzie – ułatwi im kreowanie indywidualnych ścieżek rozwoju. Cyfryzacją pozwoli także na łączenie nauczania tradycyjnego z kształceniem online.
 5. Nowa pracowania komputerowa będzie dostępna dla ogółu mieszkańców, aby mogli spędzać w niej wolny czas, poszerzać zainteresowania związane z branżą IT i skorzystać z bezpłatnego Internetu.
 6. Poprowadzone zostaną bezpłatne zajęcia komputerowe z cyklu: “Edukacja komputerowa- od przedszkola do seniora
 7. Powyżej wymienione narzędzia IT, a także cyfrowy sprzęt nagłaśniający pomoże zorganizować i poprowadzić- we współpracy z Radą Osiedla- wydarzenie kulturalne (m. in. Dzień Dziecka, Święto Niepodległości) oraz wydarzenia państwowe (m. in. wybory prezydenckie, parlamentarne i samorządowe).

 

L028

 

„Nowoczesna sala konferencyjna w IX LO dla uczniów i mieszkańców Łodzi”

(155 000.00 zł)

 1. Projekt dotyczy kompleksowego remontu sali konferencyjnej.
 2. Ma on na celu podniesienia bezpieczeństwa i komfortu jej użytkowania przez uczniów i mieszkańców Łodzi.
 3. Posłuży ona jako miejsce do organizowania konferencji, debat, spotkań służbowych (m.in. Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców), szkoleń pracowniczych, prezentacji, realizacji projektów, spotkań młodzieży (zebrania i wybory Samorządu Uczniowskiego), wyborów, spotkań mieszkańców osiedla.
 4. Dlatego koniecznością jest jej odmalowanie (demontaż starej boazerii), położenie terakoty (w miejsce starych popękanych płytek PCV), wyposażenie w podstawowe elementy tj.: stoły konferencyjne i krzesła, dostęp do Internetu, ekran, projektor multimedialny, rzutnik slajdów, flipchart, nagłośnienie z dobrej jakości głośnikami i mikrofonami oraz rolety lub zasłony, pozwalające na wystarczające zaciemnienie pomieszczenia – dla komfortu prezentacji. Po godzinach pracy szkoły sala będzie dostępna nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców Łodzi.
 5. W porozumieniu z mieszkańcami – i zgodnie z ich zapotrzebowaniem – powstanie harmonogram korzystania z wyremontowanej Sali konferencyjnej.

 

L029

„Bezpieczne centrum sportowo- rekreacyjne w IX LO dla uczniów i mieszkańców Łodzi-cz. I”

(450 000.00 zł)

 1. Projekt dotyczy kompleksowego remontu sali gimnastycznej m.in. malowania ścian, sufitów, wymiany stolarki okiennej, parapetów i nawierzchni.
 2. Ma on na celu podniesienie bezpieczeństwa i komfortu jej użytkowania przez uczniów i mieszkańców Łodzi.
 3. Po około 20 latach intensywnej eksploatacji kompleks sportowy wymaga pilnej renowacji i modernizacji, dzięki której młodzież IX LO i mieszkańcy Łodzi będą mieli godne i bezpieczne warunki do podejmowania aktywności fizycznej w szerokim tego słowa znaczeniu. Poprawa kondycji dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promocja aktywności fizycznej to jedno z kluczowych zadań współczesnej szkoły.
 4. Celem naszego projektu jest propagowanie sportu, zbliżenie się do siebie młodzieży i ich rodziców, zagospodarowanie czasu wolnego, a także integracja międzypokoleniowa i lokalna.
 5. W ramach współpracy z przedszkolami poprowadzone zostaną bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci przedszkolnych.
 6. Remont sali gimnastycznej umożliwi sprawniejszą organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, przeprowadzenie egzaminów maturalnych, organizację uroczystości szkolnych i państwowych dla młodzieży szkolnej oraz wszystkich mieszkańców Łodzi.
 7. Z sali gimnastycznej będzie korzystać młodzież w ramach lekcji wf i zajęć pozalekcyjnych. Po godzinach pracy szkoły obiekt będzie dostępny nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców Łodzi. W porozumieniu z mieszkańcami- i zgodnie z ich zapotrzebowaniem- powstanie harmonogram korzystania z wyremontowanej sali gimnastycznej.
 8. Celem projektu jest dostosowanie obiektu do obowiązujących nowoczesnych standardów.

 

L030
„Bezpieczne centrum sportowo- rekreacyjne w IX LO dla uczniów i mieszkańców Łodzi-cz. II”

(155 000.00 zł)

 

 1. Projekt dotyczy kompleksowego remontu korytarzy, szatni wraz z toaletami przy sali gimnastycznej oraz zaplecza sportowego.
 2. Ma on na celu podniesienie bezpieczeństwa i komfortu jej użytkowania przez uczniów i mieszkańców Łodzi.
 3. Ta część kompleksu sportowego wymaga pilnej renowacji i modernizacji, dzięki której młodzież IX LO i mieszkańcy Łodzi będą mieli godne i bezpieczne warunki do podejmowania aktywności fizycznej.
 4. Z wyremontowanych pomieszczeń będzie korzystać młodzież w ramach lekcji WF i zajęć pozalekcyjnych. Po godzinach pracy szkoły pomieszczenia będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców Łodzi. W porozumieniu z mieszkańcami- i zgodnie z ich zapotrzebowaniem- powstanie harmonogram korzystania z wyremontowanego centrum sportowego.