2021/22 Projekt – Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku IX LO

Dnia 21 grudnia 2021 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie dotyczące działań innowacyjnych w IX Liceum Ogólnokształcącym.

Gośćmi honorowymi spotkania byli:

Wiceprezydent Miasta Łodzi – Pani Małgorzata Moskwa-Wodnicka

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lodzi – prof. Marcin Gołaszewski (absolwent naszej szkoły)

Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi – dr Jarosław Owsiański

IX Liceum Ogólnokształcące jest pierwszą szkołą w Łodzi, w której zamontowano panele fotowoltaiczne. Starania o możliwość realizacji tego przedsięwzięcia podjęte zostały już w 2019 roku. Dziś na dachu budynku mamy 54 panele, dzięki którym nasze liceum stanie się producentem czystej energii elektrycznej wykorzystywanej na własne potrzeby – a to jest wyzwanie XXI wieku.

Koszt inwestycji to 129 888 zł, z czego dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej wyniosło: 84 471 , resztę kosztów pokryło miasto w ramach „Planu dla osiedli”.

Co ważne – z instalacji fotowoltaicznej płyną korzyści nie tylko ekonomiczne, ale przede wszystkim edukacyjne.

Energia słoneczna to – obok energetyki wiatrowej – jedno z najpopularniejszych źródeł energii odnawialnych. Kryzys klimatyczny, którego jednym z głównych powodów jest emisja dwutlenku węgla, staje się coraz bardziej odczuwalny. Upały, pożary, zmniejszone zasoby wody – to kwestie, które nauczyciele często omawiają z uczniami. Zastosowane aplikacje pozwolą na obserwacje redukcji dwutlenku węgla oraz kształcenie kompetencji cyfrowych u uczniów, które uważa się za kluczowe.

Jak wiadomo – jednym z wyzwań współczesnej szkoły jest zaszczepianie w młodych ludziach szacunku do wartości i promowanie właściwych postaw – również tych związanych z ekologią. Wdrożenie i korzystanie z fotowoltaiki może być jednym ze skuteczniejszych sposobów realizacji tych zadań. Na jej przykładzie łatwiej będzie pokazać uczniom znaczenie i korzyści płynące z odnawialnych źródeł energii.

Cieszymy się z tych nowych działań edukacyjnych!

fotowoltaika