Duplikaty dokumentów

Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych

W przypadku utraty (zagubienia, zniszczenia, kradzieży):

  • świadectwa dojrzałości – wydanego do 2004 roku
  • świadectwa ukończenia szkoły
  • legitymacji szkolnej

IX Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi może wydać duplikat powyższych dokumentów.

Aby otrzymać duplikat, należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji oraz dokonać wpłaty (26 zł za duplikat świadectwa, 9 zł za duplikat legitymacji szkolnej) i dołączyć do składanego wniosku kserokopię potwierdzenia wpłaty:

wniosek o wydanie duplikatu świadectwa (do pobrania)

wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (do pobrania)

Wpłat należy dokonywać na konto : 97 1560 0013 2026 0025 0476 0004

Czas oczekiwania na wydanie duplikatu – od 7 do 30 dni (od daty wpłynięcia do sekretariatu IX LO wniosku wraz z kopią dowodu wpłaty).

Szczegółowych informacji na temat wydania duplikatów udziela sekretariat
IX Liceum Ogólnokształcącego od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, tel.42 684 24 45 lub e-mailem: lo9@toya.net.pl