Jubileusz 50-lecia IX LO 1994/1995

Rok szkolny 1994/1995 – Jubileusz 50-lecia IX LO

50-lecie IX LO

Dnia 2 marca 1995r., w 50 rocznicę powstania IX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, odbył się V Zjazd absolwentów. Z okazji Jubileuszu każdy z absolwentów otrzymał broszurę opisującą historię IX LO.