Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych(…) – 2016-2018

W roku szkolnym 2016/2017 w IX LO rozpoczęła się realizacja projektu: “Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLI”. Liderem projektu było Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem głównym projektu było nabycie przez  uczniów kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych poprzez udział w zajęciach z zakresu chemii z wykorzystaniem metody eksperymentu i cyfrowych urządzeń pomiarowych oraz nabycie przez nauczycieli kompetencji w zakresie prowadzonych i projektowanych zajęć z wykorzystaniem eksperymentów laboratoryjnych w nauczaniu chemii. W ramach realizowanych działań zostało zakupione doposażenie dla szkolnej pracowni chemicznej na potrzeby przygotowania i prowadzenia zajęć w oparciu eksperyment laboratoryjny i obróbkę wyników z pomiarów oraz laptopy i cyfrowe systemy pomiarowe. Dla uczniów odbył się cykl zajęć warsztatowych związanych z tematyką projektu.