Nabór – rekrutacja elektroniczna

Aby zalogować się do naboru elektronicznego wystarczy tylko numer PESEL kandydata.

Ważne! Pamiętaj, że zarejestrować  można się tylko jeden raz!