Pomagajmy…

27. Finał WOŚP 

13 stycznia 2019 r.

POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE

Gramy dla dzieci małych i bez focha –

na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 13 stycznia 2019 roku. Jego celem będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.

POMAGAJMY

  

Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa,

ten może być nauczycielem innych. (Konfucjusz)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrekcji, Nauczycielom i  Pracownikom Oświaty                          życzymy zdrowia,  sukcesów zawodowych, satysfakcji z pracy z młodzieżą                                    oraz pomyślności w życiu osobistym

 

7 października zakończyło się głosowanie na projekty w Budżecie Obywatelskim. Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na projekt IX LO.
Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 21 października 2018 r.

 

Szanowni Państwo
Od dnia 15 września do 30 września można głosować (papierowo ) na nasz projekt w Budżecie Obywatelskim lub elektronicznie do 7 października.
Projekt zakłada utworzenie (II etap budowy) centrum sportowo rekreacyjnego. W ramach działań zakładanych na rok 2018/2019 chcielibyśmy wybudować ściankę wspinaczkową na sali gimnastycznej, utworzyć strefę rekreacyjną dla sportów biegowo siłowych oraz doposażyć tenisa stołowego. Ścianka wspinaczkowa wyposażona byłaby w urządzenia do automatycznej asekuracji ćwiczących. Obiekt będzie wykorzystywany w trakcie zajęć lekcyjnych (młodzież szkolna), po ich zakończeniu (młodzież szkoły i mieszkańcy osiedla/Łodzi).

Głosować może każdy, kto ukończył 16 lat i posiada łódzki adres zamieszkania.

Głosować można tylko raz – ponowne użycie numeru PESEL spowoduje nieważność wszystkich oddanych głosów.

Uprzejmie proszę o poinformowanie naszych uczniów o projekcie i zachęcanie ich do głosowania.

Państwa również zachęcam do głosowania – Państwa, Wasze rodziny, przyjaciół, znajomych.

Karty do głosowania będą dostępne w sekretariacie szkoły.

 Numer naszego projektu: G0150PK

Szkoła dysponuje:

2 pełnowymiarowymi salami gimnastycznymi
salą do aerobiku i tenisa stołowego
2 boiskami do gry w piłkę nożną i w koszykówkę
salą konferencyjną
pracownią informatyczną z dostępem do Internetu
multiteką i 2 salami filmowymi
doskonale wyposażonym barem serwującym dania na gorąco i zimno
2 automatami z napojami tj. kawa herbata, cola, woda mineralna… i 1 z przekąskami
codzienną opieką medyczną
oddzielnymi szafkami w szatni dla każdego ucznia

INNOWACJE:

nowocześnie wyposażone sale przedmiotowe i tematyczne ( w tym tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, stanowiska komputerowe w pracowniach)
platforma edukacyjna umożliwiająca e-nauczanie
dziennik lekcyjny jedynie w formie elektronicznej
e – matura z matematyki
strefy relaksu (patio, hol, świetlica)
noce filmowe
uroczystości szkolne w formie projektów edukacyjno – wychowawczych

OSIĄGNIĘCIA:

finalistka II. Ogólnopolskiego Dyktanda z Języka Niemieckiego
finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Niemczech i o Języku Niemieckim
finalista międzyszkolnego konkursu „Matematyczna Piramida”
VI miejsce w Polsce, I miejsce w województwie łódzkim oraz w Łodzi w koszykówce męskiej szkół ponadgimnazjalnych
patronat fundacji MG13 Marcina Gortata
I miejsce w Łodzi w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych w promocji kultury fizycznej w roku szk. 2015/2016
I miejsce w siatkówce dziewcząt w Łodzi
I miejsce w piłce plażowej dziewcząt w Łodzi

PROJEKTY:

Erasmus +
wieloletnia polsko – niemiecka wymiana młodzieży
E – twinning: „Tell me your Hi(story)”
„Nauczanie o Holocauście”
YOUTH OPEN SPACE Regionalne Forum Młodych
„Szkoła Humanitarna”
„Bezpieczna szkoła”
„Przyjazna szkoła”
„Historia USA w obiektywie kamery”
„Młodzież bliżej teatru”
„Dachy Europy”
„Cząstki elementarne”

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

konkursy przedmiotowe, w tym międzyszkolne, z: matematyki, fizyki, geografii, j. Angielskiego, j. niemieckiego
imprezy sportowe na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, łódzkim dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (warcaby, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, „gry i zabawy”)
sesje naukowe
ogniska integracyjne
wycieczki szkolne i rajdy terenowe zajęcia rekreacyjne w ramach wychowania fizycznego (łyżwy, kręgle, kulig)
debaty nt. tolerancji i zagrożeń w sieci

ZAJĘCIA DODATKOWE:

fakultety przygotowujące do matury
kabaret
zespół wokalno – muzyczny
koła zainteresowań: literacko – dziennikarskie,
teatralne, wolontariatu, turystyczno – krajoznawcze
szkolne noce filmowe
zajęcia sportowe (SKS – koszykówka, siatkówka, piłka nożna)
zbiórki harcerskie

WOLONTARIAT:

„Drakuliada” (krwiodawstwo) 2 – 3razy w roku
działalność szkolnego koła „Caritas”
akcje organizowane na rzecz Domu Dziecka dla Małych Dzieci; filia przy ul. Lnianej w Łodzi
wspieranie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej w Łodzi
wspomaganie fundacji „Gajusz” i „Platan”
wspomaganie fundacji „Dziewczynka z zapałkami”
zbiórka darów dla uchodźców z Czeczenii
wspieranie schroniska dla zwierząt przy Marmurowej
wspieranie fundacji „Niechciane i Zapomniane”

WSPÓŁPRACA:

z instytucjami naukowymi (UŁ, PŁ, UM, SAN)
ze szkołami w kraju i za granicą (Niemcy, Czechy, Ukraina, Francja, Portugalia, Turcja)
z instytucjami kultury (MAF, teatry, muzea)
z klubami sportowymi (KS „Dziewiątka”, AZS – sekcja judo, „Gwardia”)
z instytucjami pożytku publicznego (m.in. MZSZ w Łodzi, PTTK, PCK)