Budżet obywatelski 2022/23

W X EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO IX LO ZGŁOSIŁO 5 PROJEKTÓW:

Budżet

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTÓW:

L128

„Bezpieczne centrum sportowo – rekreacyjne w IX LO dla uczniów
i mieszkańców Łodzi”

(2 000 000.00 zł)

 1. Projekt dotyczy kompleksowego remontu sal gimnastycznych, szatni wraz z toaletami przy salach gimnastycznych oraz zaplecza sportowego.
 2. Po około 20 latach intensywnej eksploatacji kompleks sportowy wymaga pilnej renowacji i modernizacji, dzięki której młodzież IX LO i mieszkańcy Łodzi będą mieli godne warunki do podejmowania aktywności fizycznej w szerokim tego słowa znaczeniu.
 3. Poprawa kondycji dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promocja aktywności fizycznej to jedno z kluczowych zadań współczesnej szkoły.
 4. Remont i wyposażenie sal gimnastycznych w sprzęt sportowy i audiowizualny umożliwi sprawniejszą organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, przeprowadzenie egzaminów maturalnych, organizację uroczystości szkolnych i państwowych dla młodzieży szkolnej oraz wszystkich mieszkańców Łodzi.

L132

„Cyfrowe i bezpieczne IX LO – kompleksowa cyfryzacja szkoły z zajęciami kopmuterowymi dla mieszkańców Łodzi „od przedszkola do seniora”

(1 250 000.00 zł)

 1. Projekt zakłada kompleksową cyfryzację szkoły.
 2. Kompleksowa cyfryzacja szkoły umożliwi komfortową i bardziej efektywną pracę uczniów i nauczycieli z zastosowaniem najnowszej technologii. Pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, których sytuacja finansowa nie pozwala na swobodne korzystanie z nowoczesnego sprzętu w warunkach domowych oraz umożliwi rozwijanie zainteresowań związanych z technologią informacyjno-komunikacyjną.
 3. Cyfryzacją pozwoli także na łączenie nauczania tradycyjnego z kształceniem online. Zmodernizowana pracowania komputerowa będzie dostępna dla ogółu mieszkańców, aby mogli spędzać w niej wolny czas, poszerzać zainteresowania związane z branżą IT
  i skorzystać z bezpłatnego Internetu.
 4. Poprowadzone zostaną bezpłatne zajęcia komputerowe z cyklu: “Edukacja komputerowa- od przedszkola do seniora”.
 5. Dodatkowo cyfryzacja usprawni pracę kręgielni i siłowni, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów IX LO i mieszkańców Łodzi.
 6. Zostanie również rozszerzona i zmodernizowana szkolna bezprzewodowa sieć WI-FI
  o funkcjonalność HOT-SPOT.
 7. Powyżej wymienione narzędzia IT, a także cyfrowy sprzęt nagłaśniający pomoże zorganizować i poprowadzić – we współpracy z Radą Osiedla – wydarzenie kulturalne
  (m.in. Dzień Dziecka, Święto Niepodległości) oraz wydarzenia państwowe (m.in. wybory prezydenckie, parlamentarne i samorządowe).

 

 L133

 „Doposażenie pomieszczenia siłowni w IX LO dla uczniów i mieszkańców Łodzi”

(35 000.00 zł)

 

 1. Projekt dotyczy doposażenia siłowni szkolnej, w której prowadzone będą zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów IX LO oraz stworzone zostaną miejsca do ćwiczeń dla mieszkańców Łodzi. W ramach projektu planujemy zakupić bieżnie, orbitreki
  i rowerki.
 2. Celem tych działań jest aktywizacja uczniów i mieszkańców Łodzi do podejmowania wysiłku fizycznego, dbania o własną sylwetkę i zdrowie oraz dokonywanie świadomego wyboru aktywności ruchowych w ramach kształcenia postaw prozdrowotnych.

 

 L138

 „Eko ogród dla uczniów IX LO i mieszkańców Łodzi by być bliżej natury
i podziwiać jej piękno każdego dnia”

(125 000.00 zł)

 

 1. Projekt zakłada stworzenie eko ogrodu na terenie IX LO jako kontynuację proekologicznych działań szkoły po montażu instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła.
 2. Planujemy zasadzić rośliny miododajne, wprowadzić rozwiązania zwiększające retencję wody (ogród deszczowy), posadzić roślino zimozielone oraz pochłaniające duże ilości zanieczyszczeń z gleby i powietrza.
 3. Dzięki realizacji projektu lekcje biologii będą mogły być prowadzone w terenie. Będziemy edukować młodzież i dzieci z przeszkoli o istotnej funkcji zieleni w mieście – funkcji estetycznej, biologicznej, oczyszczającej, retencyjnej i wielu innych.
 4. Eko ogród pozwoli na stworzenie naturalnego ekosystemu, gdzie każdego dnia uczniowie IX LO i mieszkańcy Łodzi będą mogli obcować z żywą przyrodą.

 

L141

 „Dbamy o zdrowie, dbamy o bezpieczeństwo uczniów IX LO i mieszkańców Łodzi

– remont pomieszczenia siłowni”

(70 000.00 zł)

 

 1. Projekt zakłada kompleksowy remont pomieszczenia siłowni: malowanie ścian i sufitów oraz wymianę nawierzchni.
 2. Ma on na celu podniesienie bezpieczeństwa i komfortu jej użytkowania przez uczniów
  i mieszkańców Łodzi.
 3. Pragniemy uatrakcyjnić zajęcia wychowania fizycznego, zachęcić uczniów i mieszkańców Łodzi do podejmowania wysiłku fizycznego, dbania o własną sylwetkę i zdrowie oraz zmotywować uczniów do dokonywania świadomego wyboru aktywności ruchowych
  na całe życie.

DZIĘKUJEMY – TWÓJ GŁOS – NASZA SZANSA