Moja wymarzona ekopracownia 2014-2016

ekopracownia

W roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/16 IX LO uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania w ramach konkursu “Moja wymarzona ekopracownia”.

Celem konkursu  było dokonanie wyboru do wsparcia finansowego (w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi) najlepszych projektów utworzenia szkolnej pracowni na potrzeby edukacji przyrodniczej/biologicznej/ekologicznej. Dofinansowane zostały projekty, które w znaczny sposób mogą wpłynąć na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżniały się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni. Wśród tych projektów znalazł się projekt przygotowany przez Panią Profesor Beatę Gorczycką.

W wyniku podjętych działań w naszej szkole powstała nowa, bogato wyposażona i nowoczesna ekopracownia.