Doradztwo zawodowe

W dniu19 kwietnia 2021r. w ramach zajęć z doradztwa zawodowego uczniowie klas trzecich wzięli udział w lekcji online zorganizowanej we współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Łodzi. Kpt. Sylwester Janowski omówił zasady i warunki rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej oraz przedstawił aktualną ofertę Sił Zbrojnych RP w kontekście prowadzonego naboru do służby wojskowej, w tym do służby przygotowawczej i służby kandydackiej.

Dziękujemy za ciekawe spotkanie.

WKU