Akademia przedszkolaka

Z radością informujemy, iż nasza szkoła kolejny rok realizuje projekt „Akademia Przedszkolaka”. W ramach działań projektowych dzieci z grupy IV i V Przedszkola Miejskiego nr 89 uczestniczyły w lekcjach prowadzonych przez nauczycielki IX LO. W pierwszym półroczu pani Beata Gorczycka poprowadziła lekcję poświęconą migracji ptaków, pani Magdalena Kopczyńska zajęcia dotyczące historii grodów i polskiego rycerstwa, a pani Magdalena Biernacka – Stępniak lekcję  języka angielskiego poświęconą tematyce bożonarodzeniowej. Dzieci były zachwycone! Spontanicznie i żywiołowo przyjmowały przekazywaną im wiedzę oraz aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

Cieszymy się, iż mogliśmy sprawić radość przedszkolakom i promować IX LO w środowisku lokalnym.