Ekologiczni

W IX LO ochrona przyrody, troska o jej piękno i dobrą kondycję stawiane są na szczególnym miejscu. Każdego roku treści proekologiczne i prozdrowotne realizowane są nie tylko na lekcjach biologii i chemii, ale również na innych przedmiotach.  W działania proekologiczne włączyli się również uczniowie IX LO – w naszej szkole powstał zespół do spraw ekologii.

ekologiczni
ekologiczni
ekologiczni