Próbny alarm

W dniu 01.10.2021r. o godzinie 12.15 w naszej szkole przeprowadzono próbny alarm przeciwpożarowy. W ewakuacji wzięli udział uczniowie, nauczyciele oraz wszyscy pracownicy administracji i obsługi. 
Celem ewakuacji było sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia np. pożarem, sprawdzenie znajomości zasad postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym zagrożeniem w budynku szkolnym oraz praktyczne wdrożenie do sprawnego działania zgodnego z przepisami.

Od momentu alarmu – sygnału dźwiękowego, do momentu opuszczenia budynku przez ostatnią osobę upłynęło 3 minuty i 40 sekund. Zbiórka została zorganizowana
w punkcie ewakuacji na boisku do koszykówki przed budynkiem szkoły.

Szkołę opuściło 407 uczniów i 30 pracowników.

Po sprawdzeniu  liczby uczniów i pracowników IX LO wszystkie osoby wróciły do budynku szkoły.