Wolontariat

W deszczową sobotę nasze dzielne wolontariuszki i dzielni wolontariusze pod opieką Pani Profesor Joanny Balcerak- Kolasy wspierali uczestników Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run.

Celem imprezy:

  • popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród dorosłych i młodzieży szkolnej,
  • upowszechnianie sportu w różnych grupach społecznych, środowiskowych i zawodowych,
  • upowszechnianie sportu w rodzinie,
  • aktywacja i integracja osób niepełnosprawnych,
  • promocja miasta i regionu łódzkiego.

Patronat honorowy nad biegiem objęli: Prezydent Miasta Łodzi oraz  Marszałek Województwa Łódzkiego.