Nabór – arkusz osiągnięć

Drogi Ósmoklasisto!

Pamiętaj, aby po otrzymaniu świadectwa uzupełnić ARKUSZ OSIĄGNIĘĆ .

Aby wprowadzić osiągnięcia należy:

  • zalogować się na stronę naboru:

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

  • w zakładce ARKUSZ OSIĄGNIĘĆ wcisnąć przycisk Zmień i dodać oceny ze świadectwa.

Podobnie postępujemy przy wpisywaniu punktów uzyskanych na egzaminie.

Po wprowadzeniu osiągnięć, w menu Punktacja możesz sprawdzić szacunkową liczbę punktów, którą uzyskasz dla grup/oddziałów znajdujących się na Twojej liście preferencji.
Zmiany w arkuszu osiągnięć można wprowadzać do momentu złożenia kopii dokumentów i zaakceptowania danych o osiągnięciach w szkole pierwszego wyboru.

ulotka