Ogólnołódzki Konkurs „Dziewięciu Wspaniałych”

Miło nam poinformować, iż w poprzednim tygodniu odbył się w naszej szkole finał Ogólnołódzkiego Konkursu „Dziewięciu Wspaniałych”. Przez trzy dni IX LO gościło wytypowanych uczniów klas ósmych z następujących szkół: SP nr 7, SP nr 51, SP nr 64, SP nr 137, SP nr 143, SP nr 162, SP nr 174, SP nr 175, SP nr 192, SP nr 193, SP nr 199. Konkurs dotyczył trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego i nawiązywał do formy egzaminu ósmoklasisty. Po rozwiązaniu testu nasi goście pod troskliwą opieką uczniów IX LO zwiedzali szkołę oraz rozgrywali turniej  kręglarski (kręgielnia to jedna z wielu atrakcji IX LO😊). Celem naszego konkursu było zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy
i rozwijania swoich umiejętności oraz wypromowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej. Wierzymy, iż udało nam się powyższe cele osiągnąć. Poniżej prezentujemy wyniki konkursu:

  • w konkursie z języka polskiego I miejsce zajęła uczennica SP nr 193, II miejsce uczennica SP nr 175, III miejsce – uczennica SP nr 7, wyróżnienie otrzymała uczennica SP nr 7 oraz uczennica SP nr 193;
  • w konkursie z matematyki I miejsce zajęła uczennica SP nr 193, II miejsce ex aequo zajęli: uczeń SP nr 193 oraz uczeń SP nr 162, wyróżnienie otrzymała uczennica SP nr 162, uczennica SP nr 193 oraz uczeń SP nr 199;
  • w konkursie z języka angielskiego I miejsce zajęła uczennica SP nr 51, II miejsce ex aequo zajęli: uczennica SP nr 199 oraz uczeń SP nr 193, a III miejsce uczennica SP nr 175.

Z całego serca gratulujemy laureatom! Mamy nadzieję, iż są zadowoleni z atrakcyjnych nagród oraz miło wspominają pobyt w naszej szkole! Co więcej – wierzymy, iż pozostali uczniowie równie ciepło myślą o IX LO. Dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Łodzi
w ramach zadania Promocja Oświaty
oraz hojnym sponsorom mogłyśmy wręczyć prezent każdemu uczestnikowi konkursu. A sponsorami Ogólnołódzkiego Konkursu „Dziewięciu Wspaniałych” są: Rada Rodziców przy IX Liceum Ogólnokształcącym, Rada Miejska w Łodzi, Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, Biuro Promocji i Nowych Mediów Urzędu Miasta Łodzi, Wydawnictwo Macmillan oraz Wydawnictwo Express Publishing. Patronatem honorowym objęła konkurs Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Dzięki szczodrości wielu ludzi dobrej woli mogłyśmy zagwarantować zwycięzcom m.in. bony pieniężne do Manufaktury, torby na laptopy, powerbanki, pendrive’y, a pozostałym uczestnikom konkursu podarować m.in. podkoszulki, płócienne torby, albumy o Łodzi, zestawy eleganckich długopisów, notatniki, zeszyty.

Bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom za okazaną życzliwość i finansowe wsparcie!!! Uczestnikom konkursu i nauczycielom przygotowującym ósmoklasistów dziękujemy za udział, podjęty trud oraz okazaną sympatię! Życzymy, by zbliżające się wakacje były kolejną nagrodą za rok wytężonej pracy!

I wszystkich już dziś zapraszamy na kolejną edycję konkursu!

Koordynatorki Ogólnołódzkiego Konkursu „Dziewięciu Wspaniałych”