Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie pierwszoklasistów – to jedno z najważniejszych wydarzeń, które buduje tradycję szkoły i tworzy wspólnotę wszystkich uczniów. Jednak w tym wyjątkowym, trudnym roku szkolnym 2020/2021 uroczystość obchodziliśmy bardzo skromnie i z zachowaniem procedur reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemicznym kraju. Nie było rodziców ani honorowych gości – jedynie wychowawcy i przedstawiciele Rady Pedagogicznej byli świadkami przysięgi złożonej na sztandar szkoły. Pani Dyrektor Agnieszka Katarzyna Gębora w refleksyjnym przemówieniu nawiązała do obecnej sytuacji oraz wspomniała niedawno obchodzony jubileusz 75 – lecia IX LO w Łodzi. Życzyła wszystkim uczniom z czterech klas pierwszych, aby wierzyli w siebie, pracowali nad rozwojem osobistym i mogli w przyszłości dołączyć do grona wybitnych absolwentów, których wizerunki znajdują się w szkolnej galerii. Krótką i podniosłą część oficjalną uzupełnił artystyczny występ uczniów z klasy 1c, którzy specjalnie na tę okazję przygotowali autorską wersję piosenki pt. „Wehikuł czasu”.

Na zakończenie uroczystej akademii przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w imieniu wszystkich uczniów złożył życzenia Gronu Pedagogicznemu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.