Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków obchodzony jest  każdego roku w dniu 26 września. Święto powstało w 2001r.  z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską. W ramach  jego obchodów  do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich  przedstawicieli,  kierowany jest apel o podejmowanie nauki jak największej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej.

W ramach obchodów tego dnia, jak co roku w naszej szkole, odbył się konkurs – quiz sprawdzający wiedzę o językach używanych na świecie, ich pochodzeniu oraz miejscu ich używania. Quiz  przeprowadzony został w języku angielskim, hiszpańskim oraz niemieckim.

Zwycięzcami konkursu zostali:

sekcja angielska: Dominik Paluch i  Artur Zauder – klasa 1d

sekcja niemiecka : Adam Dudko – 2d i  Maja Przybyłek – 2cg

sekcja hiszpańska : Nadia Marchwicka  – 1c

Gratulujemy!