Spacer po Starym Cmentarzu w Łodzi

Klub Turystyczny DZIEWIĄTKA zaprasza na spacer po Starym Cmentarzu w Łodzi. Wyruszymy śladami historii trzech wyznań, fabrykantów, ludzi kultury i mieszkańców Łodzi przełomu wieków.
Spacer odbędzie się 16 listopada (sobota), zbiórka pod bramą zegarową Manufaktury, ul. Ogrodowa godz.10.30.

Zaproszenie skierowane jest do do uczniów, rodziców i pracowników IX LO.

Opiekunki koła, p. A.Ruta i p. J.Balcerak proszą o  informację zwrotną od osób zainteresowanych (do p. J.Balcerak – osobiście lub za pośrednictwem Librusa).