Wymiana międzynarodowa – Not to Forget

Nasza placówka oraz szkoła muzyczna Liceo Musicale Luigi Russo w Monopoli, Włochy, wezmą udział w europejskim programie eTwinning pt. Not to Forget. Nadrzędnym celem projektu jest propagowanie wiedzy na temat tragicznych wydarzeń w czasie II Wojny Światowej, które mają być przestrogą dla przyszłych pokoleń.
Program ten wspiera współpracę szkół w zakresie różnorodnych działań, poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Stanowi doskonały środek do poznawania i doceniania odrębności kulturowej Polski i Włoch. Program ma również na celu wzbogacenie wiedzy na temat polskiej i włoskiej muzyki, sztuki oraz zwyczajów obu regionów.
W ramach tego programu 12 uczniów wraz z nauczycielami wyjedzie w marcu 2020 do Monopoli, Włochy, a w kwietniu 2020 będziemy gościć u Nas delegację włoską.

Opiekunem projektu jest pani Dorota Białek.

2019/20