Warsztaty w Ośrodku Edukacji Ekologicznej

W dniu dzisiejszym klasa 1b uczestniczyła w warsztatach ekologicznych  rozpoczynając tym samym realizację projektu „Każda kropla jest cenna – poszerzanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących ochrony wód i gospodarki wodnej”.

Projekt ten realizowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Konkursu pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020”.