Warsztaty z funkcjonariuszami Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego

W czwartek 16 listopada 2023r. gościliśmy przedstawicieli Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego. Funkcjonariusze przeprowadzili spotkania edukacyjnego dla klas trzecich. Podczas warsztatów poruszane były tematy związane z techniką kryminalistyczną oraz działaniami prewencyjnymi. Po szkole spacerował również opiekun z psem wyszkolonym do odnajdywania substancji psychoaktywnych.