Potrafię, wiem, działam – zajęcia profilaktyczne

W poniedziałek 30 października 2023r. gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Straży Miejskiej, którzy przeprowadzili warsztaty dla uczniów klas trzecich i czwartych. Zajęcia te odbyły się w ramach programu profilaktycznego  “Potrafię, wiem, działam”. W czasie zajęć młodzież miała okazję przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także miała okazję przeprowadzić symulację udzielania pomocy za pomocą defibrylatora AED.

pierwsza pomoc
profilaktyka
profilaktyka
pierwsza pomoc
pierwsza pomoc
pierwsza pomoc