Współpraca

Wymiana Polsko-Niemiecka

 

Print

10 LAT POLSKO – NIEMIECKIEJ

WYMIANY MŁODZIEŻY

W 2005 roku IX LO w Łodzi nawiązało współpracę z niemieckim Friedrich-AbelGymnasium w Vaihingen/Enz. Dzięki znalezieniu szkoły partnerskiej uczniowie mają możliwość kontaktu z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego i doskonalenia umiejętności komunikowania się w języku obcym. W ramach programu uczniowie naszej szkoły przez tydzień przebywają u rodzin niemieckich, a następnie goszczą uczniów niemieckich w swoich domach. Polscy i niemieccy uczniowie zwiedzili wiele ciekawych miejsc w Niemczech (Vaihingen, Stuttgart, Ludwigsburg, Konstanz, Tübingen, Pforzheim, Heidelberg, Karlsruhe, Bodensee), byli w Europarlamencie w Stroasburgu, wędrowali śladami niemieckich fabrykantów po Łodzi, zwiedzili Warszawę, Kraków, Oświęcim, Toruń, Gdańsk, Malbork, kopalnie soli w Bochni i Kłodawie, Wrocław.

Międzynarodowa wymiana młodzieży to nie tylko możliwość zwiedzenia kraju, ale przede wszystkim bliższe poznanie warunków życia rodziny polskiej i niemieckiej, systemu kształcenia, funkcjonowania szkoły, jak również małych społeczności.

Celem programu jest promowanie Polski i Łodzi, jako miasta czterech kultur. Projekt kształtuje u uczniów postawy akceptacji dla wielokulturowości, zwalcza obustronne uprzedzenia i panujące stereotypy, w konsekwencji promuje wiedzę na temat obu krajów.

Projekt jest dofinansowany przez organizację międzynarodową PNWM/DPJW – Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Uczelnie

Współpracujemy z Uniwersytetem oraz Politechniką Łódzką uczestnicząc w Festiwalu Nauki, korzystający z laboratoriów uczelnianych oraz uczęszczając na wykłady i koła zainteresowań organizowane przez pracowników naukowych.

LOK

Bierzemy udział w olimpiadach, spotkaniach i sesjach organizowanych przez LOK.

AZS, KS „Gwardia”

Wspólnie z klubami sportowymi organizujemy imprezy i zawody, również międzyszkolne.

Teatr

Prowadzimy akcję „Młodzież bliżej teatru”, w której biorą udział wszyscy uczniowie zainteresowani teatrem. Dzięki tej akcji młodzież może korzystać z biletów do łódzkich teatrów po niższej cenie.

Poradnie

Wspóldziałające z naszą szkołą poradnie psychologiczno- pedagogiczne to:
Towarzystwo Rodzin i przyjaciół dzieci, Ośrodek „Ty i My, Monar”, Profilaktyczno-rozwojowy Ośrodek Dzieci i Młodzieży „Prom”.

Podejmowane działania to:
profilaktyka, spektakle, zajęcia warsztaowe dotyczące narkomanii, AIDS, treningi dla liderów młodzieżowych, zajęcia integracyjne oraz asertywnościi komunikacji.

Dodaj komentarz