Rodzice

Rada Rodziców 2016/2017

PrzewodniczącyMarek Kubiak 3c

zastępca- Tomasz Kozieł 3b

sekretarzMichał Bednarski 2d,

członek – Krzysztof Piwowarski 3a

 


Wpłaty

Wpłat na Radę Rodziców, można dokonywać co miesiąc w sekretariacie szkoły lub na konto:

Getin Bank S.A.
20 1560 0013 2011 6014 5990 1002

podając w tytule imię nazwisko i klasę ucznia.
Stawka zależy od deklaracji rodziców, zaś sugerowana kwota to 15zł miesięcznie.

Dziennik elektroniczny

Uprzejmie informujemy, iż niezależnie od funkcjonującego w szkole internetowego systemu kontroli frekwencji i wyników w nauce, każdy rodzic, może uzyskać pełną informację o ocenach i nieobecnościach własnego dziecka. W każdym miesiącu rodzic otrzyma kartę ocen z wszystkich przedmiotów podczas comiesięcznych konsultacji. Istnieje również możliwość umówienia się z wychowawcą w innym terminie.
Zapraszamy na www.dziennik.librus.pl

Zasady usprawiedliwiania

Uprzejmie informujemy, iż  usprawiedliwienia przyjmują wychowawcy lub pedagog na obowiązujących  drukach usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych. pobierz

 

Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych

W przypadku utraty (zagubienia, zniszczenia, kradzieży):

  • świadectwa dojrzałości – wydanego do 2004 roku
  • świadectwa ukończenia szkoły
  • legitymacji szkolnej

IX Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi może wydać duplikat powyższych dokumentów.

Aby otrzymać duplikat, należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji oraz dokonać wpłaty (26 zł za duplikat świadectwa, 9 zł za duplikat legitymacji szkolnej) i dołączyć do składanego wniosku kserokopię potwierdzenia wpłaty:

wniosek o wydanie duplikatu świadectwa (do pobrania)

wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (do pobrania)

Wpłat należy dokonywać na konto: 97 1560 0013 2026 0025 0476 0004

Czas oczekiwania na wydanie duplikatu – od 7 do 30 dni (od daty wpłynięcia do sekretariatu IX LO wniosku wraz z kopią dowodu wpłaty).

Szczegółowych informacji na temat wydania duplikatów udziela sekretariat
IX Liceum Ogólnokształcącego od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, tel.42 684 24 45 lub e-mailem: lo9@toya.net.pl