Nauczyciele

nauczyciele

język polski

mgr Klaudyna Andrijewska

mgr Agnieszka Gawin-Wiśniewska

mgr Barbara Obrębska

mgr Halina Pakulska

mgr Joanna Przybyłowska

 

historia

mgr Ewa Buchman

mgr Magdalena Kopczyńska

mgr Honorata Michalak

 

język angielski

mgr Magdalena Bednarek

mgr Ewa Jastrzębska

mgr Katarzyna Sadowska

mgr Ewa Wilmańska

 

język niemiecki

mgr Beata Golis

mgr Violetta Kruk

 

język francuski
język hiszpański

mgr Renata Sycan

mgr Dorota Klewer

 

matematyka

mgr Anna Broniarczyk

mgr Katarzyna Chmal

mgr Anna Giełczyńska

mgr Anna Kadamus

 

biologia

mgr Beata Gorczycka

mgr Bożena Granatowska

 

chemia

dr Andrzej Kolasiński

dr Anna Kinart

mgr Anna Wójcik

 

fizyka

mgr Włodzimierz Nawrocki

dr inż Iwona Przybyszewska-Doroś

 

geografia

mgr Ewa Wilczyńska

mgr Hanna Tomczak

mgr Marek Grzesiak

 

informatyka

mgr Katarzyna Chmal

mgr Jadwiga Stoma-Dąbrowska

 

przedsiębiorczość

mgr Mariusz Różycki

 

wiedza o kulturze

mgr J. Przybyłowska

 

religia

ks. Krzysztof Petruk

ks. Stanisław Ziętek

 

wychowanie fizyczne

 mgr Michał Andrijewski

mgr Joanna Balcerak-Kolasa

mgr Aneta Jabłońska

Dyrektor
dr Andrzej Kolasiński

Vicedyrektor
mgr Barbara Obrębska

Pedagog
mgr Nina Tomczak

Bibliotekarz
mgr Regina Pytasz

Wieloletni nauczyciele

Stanisław Bruździński

Antoni Chełmiński

Alina Chmal

Anna Irżabek

Zygmunt Jaruga

Aleksandra Jedynecka

Maria Korczyńska

Barbara Kozłowska

Ewa Kurkiewicz

Tadeusz Lis

Krystyna Matuszewska-Wiaderny

Henryka Mielczarek

Kazimiera Moskal

Janina Niewiara

Eugeniusz Nowakowski

Jan Obrębski

Kazimierz Olczyk

Maria Opanowicz

Teresa Pacewicz

Janina Papis

Maria Paśniewska

Krystyna Piaskowska

Mirosław Pierzchała

Maria Reszko

Liliana Różycka

Maria Siejko

Leon Smug

Magdalena Stanisławska

Stanisław Stasiak

Teresa Szpilewska

Stefan Szyburski

Halina Wieczorek-Bauman

Jadwiga Wojna

Wiesław Wołowski

Sławomir Żołnierkiewicz

Małgorzata Cieślik

Alicja Mankiewicz

Dodaj komentarz