«

»

paź
11

Ekopracownia w sali 16

Z radością informujemy, że w IX Liceum Ogólnokształcącym
im. J. Dąbrowskiego utworzyliśmy nowoczesną ekopracownię.
Było to możliwe dzięki dotacji WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia – 2015”.

 Untitled

 

 

Zadanie pn: „Inspiruje mnie przyroda” – pracownia edukacji ekologicznej
w IX Liceum Ogólnokształcącym
im. J. Dąbrowskiego w Łodzi

Koszt całkowity zrealizowanego zadania: 37 788,09 zł

Koszt wykorzystanej dotacji: 34 788, 08 zł

www.zainwestujwekologie.pl