Category Archive: 4. Informacje

wrz
04

Termomodernizacja szkoły

Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie! Tydzień temu rozpoczęła się w naszej szkole TERMOMODERNIZACJA! Będzie się to wiązało z delikatnym zamieszaniem (np. zmiana sal), trochę hałasem (zagłuszymy dobrą muzą) i może pyłem (od razu posprzątanym). Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Pomyślcie, że remoncik jest robiony z myślą o Was i o przyszłych rocznikach. Nasza szkoła zmienia się dla Was!

wrz
01

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie

Roku Szkolnego 2017/2018

4 września 2017r.


Klasy pierwsze godz. 9.30

Klasy drugie i trzecie godz. 10.00

kwi
28

Wymiana polsko-niemiecka

 

Print

10 LAT POLSKO – NIEMIECKIEJ

WYMIANY MŁODZIEŻY

W 2005 roku IX LO w Łodzi nawiązało współpracę z niemieckim Friedrich-AbelGymnasium w Vaihingen/Enz. Dzięki znalezieniu szkoły partnerskiej uczniowie mają możliwość kontaktu z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego i doskonalenia umiejętności komunikowania się w języku obcym. W ramach programu uczniowie naszej szkoły przez tydzień przebywają u rodzin niemieckich, a następnie goszczą uczniów niemieckich w swoich domach. Polscy i niemieccy uczniowie zwiedzili wiele ciekawych miejsc w Niemczech (Vaihingen, Stuttgart, Ludwigsburg, Konstanz, Tübingen, Pforzheim, Heidelberg, Karlsruhe, Bodensee), byli w Europarlamencie w Stroasburgu, wędrowali śladami niemieckich fabrykantów po Łodzi, zwiedzili Warszawę, Kraków, Oświęcim, Toruń, Gdańsk, Malbork, kopalnie soli w Bochni i Kłodawie, Wrocław.

Międzynarodowa wymiana młodzieży to nie tylko możliwość zwiedzenia kraju, ale przede wszystkim bliższe poznanie warunków życia rodziny polskiej i niemieckiej, systemu kształcenia, funkcjonowania szkoły, jak również małych społeczności.

Celem programu jest promowanie Polski i Łodzi, jako miasta czterech kultur. Projekt kształtuje u uczniów postawy akceptacji dla wielokulturowości, zwalcza obustronne uprzedzenia i panujące stereotypy, w konsekwencji promuje wiedzę na temat obu krajów.

Projekt jest dofinansowany przez organizację międzynarodową PNWM/DPJW – Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.

paź
11

Ekopracownia w sali 16

Z radością informujemy, że w IX Liceum Ogólnokształcącym
im. J. Dąbrowskiego utworzyliśmy nowoczesną ekopracownię.
Było to możliwe dzięki dotacji WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia – 2015”.

 Untitled

 

 

Zadanie pn: „Inspiruje mnie przyroda” – pracownia edukacji ekologicznej
w IX Liceum Ogólnokształcącym
im. J. Dąbrowskiego w Łodzi

Koszt całkowity zrealizowanego zadania: 37 788,09 zł

Koszt wykorzystanej dotacji: 34 788, 08 zł

www.zainwestujwekologie.pl

paź
01

Projekt Erazmus

kwi
18

70 – lecie szkoły i Zjazd Absolwentów

70 LAT MINĘŁO
JAK JEDEN DZIEŃ !

Kto by pomyślał, że IX Liceum to instytucja w tak zacnym wieku, bo 70 lat to jednak kawał czasu. Z tej wyjątkowej okazji Dziewiątka zorganizowała, już kolejny raz, Zjazd Absolwentów, który i tym razem był wyjątkowym wydarzeniem. 11 kwietnia swoją obecnością, IX Liceum Ogólnokształcące, zaszczyciło wielu znakomitych gości, wśród których byli przedstawiciele władz miasta, parlamentarzyści, łódzcy radni oraz łódzkie władze oświatowe m.in. Dyrektor Łódzkiego Wydziału Edukacji, przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a także dyrektorzy zaprzyjaźnionych, łódzkich liceów oraz innych placówek oświatowych, z którymi współpracuje Dziewiątka. Najważniejszymi gośćmi, tego wyjątkowego spotkania byli oczywiście absolwenci, a ci najstarsi z rąk Dyrektora IX LO odebrali Złote Matury.
W części artystycznej zaproszeni goście podziwiali występ Zespołu Pieśni i Tańca Łódź, adaptację znanych lektur szkolnych w interpretacji szkolnego kabaretu Dynia oraz prezentację multimedialną, w której goście obejrzeli historię IX LO w pigułce. Dla wszystkich zaproszonych gości, organizatorzy przygotowali wyjątkowy, jubileuszowy tort.
IX LO kolejny raz potwierdziło, że jest wyjątkowym miejscem, do którego wraca się z sentymentem, o czym najlepiej świadczy frekwencja , bo ponad 170 gości uczestniczyło w Zjeździe. Relację filmową z tego wydarzenia przygotowała redakcja Głosu IX, która z tej okazji wydała również specjalny, jubileuszowy numer gazetki szkolnej.

materiał filmowy ze Zjazdu Absolwentów: https://www.youtube.com/watch?v=R-Jop89EdPEfeature=youtu.be
zdjęcia: https://plus.google.com/photos/103421381040202491936/albums/6137267007583307457

sty
30

Projekt Polsko Izraelski

Relacja ze spotkania młodzieży izraelskiej i polskiej w IXLO w Łodzi. Koordynatorem projektu była prof. Honorata Michalak. Film jest autorstwa http://www.grupadnd.com/

paź
24

Israeli-Polish Youth Meeting Łódź 2014

okładka

Autorstwo grafiki: Witold Kopeć

 

Izraelsko – Polskie Spotkanie Młodzieży

IsraeliPolish Youth Meeting

PROGRAM

ZACHOWAĆ PAMIĘĆ. HISTORIA I KULTURA DWÓCH NARODÓW

PRESERVE THE MEMORY.

THE HISTORY AND CULTURE OF THE TWO NATIONS”

16 października 2014

IX Liceum im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi

16 października 2014 roku w siedzibie IX Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi odbyło się Izraelsko-Polskie Spotkanie Młodzieży. Stanowi ono element programu ZACHOWAĆ PAMIĘC. HISTORIA I KULTURA DWÓCH NARODÓW będącego rezultatem porozumienia pomiędzy rządami Izraela i Rzeczypospolitej. Program adresowany jest do szkół średnich zainteresowanych podjęciem dwustronnej współpracy. Izraelskim koordynatorem programu jest Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, natomiast jego polskim odpowiednikiem jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Organizowane w ramach programu spotkania mają na celu stworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy młodymi Izraelczykami i Polkami. Podczas spotkań uczniowie nie tylko wspólnie spędzają czasu i doskonalą swoje umiejętności językowe, ale przede wszystkim wspólnie uczą się oraz uczestniczą w uroczystościach upamiętniających ofiary Zagłady.

Spotkanie, które odbyło się 16 października było pierwszym tego rodzaju w historii IX LO. Wzięło w nim udział 67 uczniów oraz 14 opiekunów z Eilon High School z Holon. IX LO reprezentowała podobna liczba uczniów oraz opiekunów. Spotkanie rozpoczęło się od części powitalnej, podczas której głos zabrali Dyrektor IX Liceum Andrzej Kolasiński, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi Dobrosław Bilski, koordynator grupy izraelskiej Orit Zilberstein oraz koordynator grupy polskiej Honorata Michalak. Obecna była również reprezentująca Łódzkie Kuratorium Oświaty Starszy Wizytator Maria Kowalska.

Następnie uczestnicy wzięli udział w zajęciach warsztatowych. Pierwsze z nich miały charakter integracyjny, drugie były poświęcone postaciom znanych łodzian – Marka Edelmana, Jana Karskiego, Izraela Poznańskiego i Julina Tuwima. Celem warsztatów było zapoznanie uczniów z ich inspirującymi życiorysami rozpisanymi na tle historii regionu i kraju oraz uświadomienie istnienia bogatego wspólnego dziedzictwa. Po południu, uczniowie wraz z opiekunami udali się na Stację Radegast, gdzie wzięli udział w uroczystości poświęconej pamięci ofiar Getta Litzmannstadt. Stamtąd wszyscy uczestnicy spotkania przejechali do CH Manufaktury, gdzie wykonano pamiątkowe zdjęcie.

spotkanie_młodzieży

Zdjęcie wykonała grupa filmowa DND www.grupadnd.com

Spotkania odbywające się w ramach programu ZACHOWAĆ PAMIĘĆ mają zarówno zalety poznawcze jak i wychowawcze. Po pierwsze, pozwalają odkrywać wkład społeczności Żydów polskich w polską historię i kulturę. Nauczanie sprowadza się tu zatem do poznawania wspólnego dziedzictwa. Po drugie, uświadamiają, zarówno gościom jak i polskim uczniom, osadzenie tego dziedzictwa w szerszym kontekście historii regionu i Polski. Po trzecie, pozwalają młodym Izraelczykom nie tylko zapoznać się z życiem i dokonaniami Żydów polskich w czasach poprzedzających Zagładę, ale także ze współczesną Polską i ich polskimi rówieśnikami.

Walor wychowawczy wydaje się nawet istotniejszy od poznawczego. Przede wszystkim, tego rodzaju spotkania kształtują postawy otwartości na drugiego człowieka i gotowości do podjęcia dialogu. Uczniowie mają okazję zetknąć się z przedstawicielami innej kultury, co jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę, że w przyszłości będą funkcjonować w warunkach zglobalizowanego społeczeństwa. Co więcej, bezpośredni kontakt umożliwia konfrontację własnych wyobrażeń czy panujących stereotypów z rzeczywistością. Polscy uczniowie, podczas spotkania występujący w roli gospodarzy i „ambasadorów” własnego kraju, mają okazję do refleksji nad zagadnieniami dotyczącymi ich własnej tożsamości narodowej oraz postaw obywatelskich.

Niezwykle ważny jest element spotkań związany z nauczaniem o Zagładzie. Ceremonia, w której razem uczestniczą młodzi Izraelczycy i Polacy, staje się nie tylko lekcją historii, ale przede wszystkim zyskuje głęboki wymiar etyczno-moralny. Skłania do rozważań nad kwestiami odpowiedzialności za własne poglądy, słowa i czyny. Uczy pokory i empatii wobec cierpienia innych.

Dla nauczycieli biorących udział w spotkaniu jest ono okazją do konfrontacji doświadczeń, ale także daje możliwość poznania własnych uczniów, ich postaw oraz wrażliwości, w niecodziennym kontekście.

Wielu uczestników spotkania w IX LO, zarówno spośród gości jak i gospodarzy, zgodnie stwierdziło, że było ono interesującym oraz cennym doświadczeniem.

 

 

Autorstwo grafiki: Witold Kopeć

 

Podziękowania za współpracę przy projekcie:

dla pracowników IX LO
dla Sponsorów
dla Uczniów