Podręczniki – rok szkolny 2019/2020

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW ZAPLANOWANYCH DLA KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY
2019/2020

Klasa 1 – absolwenci szkoły podstawowej

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/autorzy podręcznika

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Biologia 

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

 

Klasa 1a, 1c, 1d, 1e

Anna Helmin,
Jolanta Holeczek 

Nowa Era 

1006/1/2019 

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

 

Klasa 1b

Marek Guzik,
Ryszard Kozik,
Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski

Nowa Era 

1010/1/2019 

Chemia  

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań 

Klasa 1a, 1c, 1d, 1e 

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod 

Nowa Era

994/1/2019 

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

Klasa 1b 

Maria Litwin,
Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska 

Nowa Era

991/1/2019 

Edukacja dla bezpieczeń-stwa 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

WSiP

992/2019 

Fizyka 

Odkryć fizykę 1.Zakres Podstawowy

Marcin Braun,
Weronika Śliwa 

Nowa Era 

1001/1/2019

Geografia  

Oblicza geografii 1, Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

 

Klasa 1a, 1b, 1c

Roman Malarz,
Marek Więckowski

Nowa Era

983/1/2019

Oblicza geografii 1, Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum,zakres rozszerzony

 

Klasa 1d, 1e

Paweł Kroh, 
Roman Malarz ,
Marek Więckowski

Nowa Era

973/1/2019

historia

Poznać przeszłość 1, zakres podstawowy

Marcin Pawlak,
Adam Szweda

Nowa Era

1021/1/2019 

Informatyka  

Tytuł podręcznika zostanie wskazany we wrześniu

Język angielski 

Tytuł podręcznika zostanie wskazany we wrześniu po badaniu kompetencji językowych i zakwalifikowaniu do odpowiedniej grupy

Język hiszpański 

Descubre 1

Praca zbiorowa

Draco

996/1/2019 

Język niemiecki 

Tytuł podręcznika zostanie wskazany we wrześniu – po teście diagnostycznym 

Język polski 

Sztuka wyrazu

K. Budna,
B. Kapela-Bagińska

GWO

1022/1/2019 

Matematyka 

MATeMAtyka 1, Zakres podstawowy

 

Klasa 1b, 1c, 1d, 1e

Wojciech Babiński,
Lech Chańko,
Karolina Wej  

Nowa Era

971/1/2019

 

MATeMAtyka 1,Zakres podstawowy i rozszerzony

 

Klasa 1a

Wojciech Babiński,
Lech Chańko,
Karolina Wej 

Nowa Era

971/1/2019

Wiedza o społeczeń-stwie 

W centrum uwagi 1, zakres podstawowy

 

Klasa 1a, 1b, 1d, 1e

A.Janicki,
J.Kięczkowska,
M.Menz

Nowa Era

 

W centrum uwagi 1, zakres rozszerzony

 

Klasa 1c

A.Janicki,
J.Komorowski,
A.Peisert

Nowa Era

 

Klasa 1 – absolwenci gimnazjum

 Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/autorzy podręcznika

Wydawnic-

two

Biologia 

Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych,zakres podstawowy 

Emilia Bonar,
Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski

Nowa Era 

Chemia  

ZAKRES PODSTAWOWY – klasa 1a, 1b, 1c, 1d, 1e
To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy. Szkoła ponadgimnazjalna; 

Romuald Hass,
Aleksandra Mrzigod,
Janusz Mrzigod

 

 

 

Nowa Era

W klasie 1b, po zakończeniu realizacji materiału z zakresu podstawowego: 
To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna 

MariaLitwin,
SzarotaStyka-Wlazło, Joanna Szymońska

 

Edukacja dla bezpieczeń-stwa 

Po prostu EDB

Bogusław Breitkopf

WSiP

Fizyka 

Odkryć fizykę 1 podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Zakres Podstawowy

Marcin Braun,
Weronika Śliwa 

Nowa Era

Geografia  

Czas na geografię, Warszawa – Łódź 2015

B. Lenartowicz,
M. Wójcik M

Nowa Era

Historia 

Poznać przeszłość. XX wiek, zakres podstawowy

S. Roszak,
J.Kłaczkow

Nowa Era

Historia i społeczeń-stwo 

 

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory (I półrocze)

T.Maćkowski

Nowa Era

Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni (II półrocze)

I.Janicka

Nowa Era

Informatyka 

Tytuł podręcznika zostanie wskazany we wrześniu

Język angielski 

Tytuł podręcznika zostanie wskazany we wrześniu po badaniu kompetencji językowych i zakwalifikowaniu do odpowiedniej grupy

Język hiszpański 

Descubre 1

Praca zbiorowa

Draco

Język niemiecki 

Tytuł podręcznika zostanie wskazany we wrześniu– po teście diagnostycznym 

Język polski 

Przeszłość to dziś

KrzysztofMrowcewicz

Stentor

Matematyka 

MATeMAtyka 1,Zakres Podstawowy

 

Klasa 1b, 1c, 1d, 1e

Wojciech Babiański,
Lech Chańko,
Dorota Ponczek 

Nowa Era

MATeMAtyka1,Zakres podstawowy i rozszerzony

 

Klasa 1a

Wojciech Babiński,
Lech Chańko,
Karolina Wej 

Nowa Era

Podstawy przedsiębior-czości

Krok w przedsiębiorczość

Zbigniew Makieła,
Tomasz Rachwał

Nowa Era 

Wiedza o kulturze 

Spotkania z kulturą

M. Bokiniec,
B. Forysiewicz,
J. Michałowski,
N. Mrozkowiak-Nastrożna,
G. Nazaruk,
M. Sacha,
G.Świętochowska

Nowa Era

Wiedza o społeczeń-stwie 

W centrum uwagi, zakres podstawowy

Arkadiusz Janicki

Nowa Era