Podręczniki – rok szkolny 2019/2020

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW ZAPLANOWANYCH DLA KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY
2019/2020

Klasa 1 – absolwenci szkoły podstawowej

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/autorzy podręcznika

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Biologia

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Klasa 1a, 1c, 1d, 1e

Anna Helmin,
Jolanta Holeczek

Nowa Era

1006/1/2019

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Klasa 1b

Marek Guzik,
Ryszard Kozik,
Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski

Nowa Era

1010/1/2019

Chemia

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań 

Klasa 1a, 1c, 1d, 1e

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Nowa Era

994/1/2019

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Klasa 1b

Maria Litwin,
Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Nowa Era

991/1/2019

Edukacja dla bezpieczeń-stwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

WSiP

992/2019

Fizyka

Odkryć fizykę 1.Zakres Podstawowy

Marcin Braun,
Weronika Śliwa

Nowa Era

1001/1/2019

Geografia

Oblicza geografii 1, Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Klasa 1a, 1b, 1c

Roman Malarz,
Marek Więckowski

Nowa Era

983/1/2019

Oblicza geografii 1, Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum,zakres rozszerzony

Klasa 1d, 1e

Paweł Kroh,
Roman Malarz ,
Marek Więckowski

Nowa Era

973/1/2019

historia

Poznać przeszłość 1, zakres podstawowy

Marcin Pawlak,
Adam Szweda

Nowa Era

1021/1/2019

Informatyka

Tytuł podręcznika zostanie wskazany we wrześniu

Język angielski

Tytuł podręcznika zostanie wskazany we wrześniu po badaniu kompetencji językowych i zakwalifikowaniu do odpowiedniej grupy

Język hiszpański

Descubre 1 – podręcznik i ćwiczenia

Praca zbiorowa

Draco

996/1/2019

Język niemiecki

Tytuł podręcznika zostanie wskazany we wrześniu – po teście diagnostycznym

Język polski

Sztuka wyrazu

K. Budna,
B. Kapela-Bagińska

GWO

1022/1/2019

Matematyka

MATeMAtyka 1, Zakres podstawowy

Klasa 1b, 1c, 1d, 1e

Wojciech Babiński,
Lech Chańko,
Karolina Wej

Nowa Era

971/1/2019

MATeMAtyka 1,Zakres podstawowy i rozszerzony

Klasa 1a

Wojciech Babiński,
Lech Chańko,
Karolina Wej

Nowa Era

971/1/2019

Wiedza o społeczeń-stwie

W centrum uwagi 1, zakres podstawowy

Klasa 1a, 1b, 1d, 1e

A.Janicki,
J.Kięczkowska,
M.Menz

Nowa Era

W centrum uwagi 1, zakres rozszerzony

Klasa 1c

A.Janicki,
J.Komorowski,
A.Peisert

Nowa Era

Klasa 1 – absolwenci gimnazjum

 Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor/autorzy podręcznika

Wydawnic-

two

Biologia

Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych,zakres podstawowy

Emilia Bonar,
Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski

Nowa Era

Chemia

ZAKRES PODSTAWOWY – klasa 1a, 1b, 1c, 1d, 1e
To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres podstawowy. Szkoła ponadgimnazjalna;

Romuald Hass,
Aleksandra Mrzigod,
Janusz Mrzigod

Nowa Era

W klasie 1b, po zakończeniu realizacji materiału z zakresu podstawowego:
To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna

MariaLitwin,
SzarotaStyka-Wlazło, Joanna Szymońska

Edukacja dla bezpieczeń-stwa

Po prostu EDB

Bogusław Breitkopf

WSiP

Fizyka

Odkryć fizykę 1 podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Zakres Podstawowy

Marcin Braun,
Weronika Śliwa 

Nowa Era

Geografia

Czas na geografię, Warszawa – Łódź 2015

B. Lenartowicz,
M. Wójcik M

Nowa Era

Historia

Poznać przeszłość. XX wiek, zakres podstawowy

S. Roszak,
J.Kłaczkow

Nowa Era

Historia i społeczeń-stwo

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory (I półrocze)

T.Maćkowski

Nowa Era

Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni (II półrocze)

I.Janicka

Nowa Era

Informatyka

Tytuł podręcznika zostanie wskazany we wrześniu

Język angielski

Tytuł podręcznika zostanie wskazany we wrześniu po badaniu kompetencji językowych i zakwalifikowaniu do odpowiedniej grupy

Język hiszpański

Descubre A1.1 – podręcznik + ćwiczenia

Praca zbiorowa

Draco

Język niemiecki

Tytuł podręcznika zostanie wskazany we wrześniu– po teście diagnostycznym

Język polski

Przeszłość to dziś

KrzysztofMrowcewicz

Stentor

Matematyka

MATeMAtyka 1,Zakres Podstawowy

Klasa 1b, 1c, 1d, 1e

Wojciech Babiański,
Lech Chańko,
Dorota Ponczek

Nowa Era

MATeMAtyka1,Zakres podstawowy i rozszerzony

Klasa 1a

Wojciech Babiński,
Lech Chańko,
Karolina Wej

Nowa Era

Podstawy przedsiębior-czości

Krok w przedsiębiorczość

Zbigniew Makieła,
Tomasz Rachwał

Nowa Era

Wiedza o kulturze

Spotkania z kulturą

M. Bokiniec,
B. Forysiewicz,
J. Michałowski,
N. Mrozkowiak-Nastrożna,
G. Nazaruk,
M. Sacha,
G.Świętochowska

Nowa Era

Wiedza o społeczeń-stwie

W centrum uwagi, zakres podstawowy

Arkadiusz Janicki

Nowa Era