1D

TURYSTYCZNO-JĘZYKOWA


Do klasy turystyczno-językowej zapraszamy uczniów ciekawych świata, zainteresowanych poznawaniem kultur, pragnących uczyć się języków obcych.
Realizowany program nauczania daje duże możliwości kształcenia na poziomie akademickim zarówno w Polsce, jak i za granicą. Otwiera drzwi wielu uczelni i kierunków, takich jak np.: turystyka, zarządzanie turystyką, hotelarstwo, obsługa turystyczna, kulturoznawstwo, filologie obce, gospodarka przestrzenna, geografia, geomonitoring, geoinformacja, turystyka i rekreacja, obsługa turystyczna, stosunki międzynarodowe i wiele innych.

Co zyskujesz?

– rozszerzony program nauczania geografii oraz języka angielskiego
– uczestnictwo w różnorodnych wycieczkach krajoznawczych i zajęciach terenowych
– spotkania z podróżnikami i ciekawymi ludźmi
– praktyczną naukę organizacji wypraw turystycznych
– zajęcia w ramach wykładów otwartych na wyższych uczelniach
– spacery po znanych i nieznanych zakątkach Łodzi
– naukę słownictwa w językach obcych, które ułatwi Ci m.in. pracę w biurze turystycznym
– wycieczki, w trakcie których praktycznie rozwiniesz umiejętności (samodzielna praca nad ulotką, przewodnikiem, reklamą turystyczną)