1C

DZIENNIKARSKO-PSYCHOLOGICZNA

Profil ten polecamy osobom o różnych zainteresowaniach, zwłaszcza humanistycznych, które planują dalszą edukację na takich kierunkach, jak: dziennikarstwo, kulturoznawstwo, psychologia, prawo, politologia czy stosunki międzynarodowe.
Do klasy dziennikarskiej zapraszamy szczególnie uczniów, którzy chcą zdobywać wiedzę z zakresu sztuki dziennikarskiej oraz rozwijać umiejętności prezentacji ciekawych zjawisk otaczającego świata. Uczniowie wzbogacają swoją wiedzę nie tylko podczas lekcji, ale również na cotygodniowych zajęciach dziennikarskich. Dodatkowym doświadczeniem jest współpraca ze środowiskiem mediów.
W ramach edukacji humanistycznej zainteresowani uczniowie realizują twórcze zadania, przygotowują się do wystąpień publicznych, poznają zasady funkcjonowania prawa, uczestniczą w warsztatach z zakresu psychologii, organizowanych we współpracy z szeregiem instytucji nauki, wychowania, kultury i sztuki. Klasa jest objęta patronatem Społecznej Akademii Nauk w zakresie dziennikarstwa.

Co zyskujesz?

– dowiesz się, jak być dobrym dziennikarzem
– poznasz podstawowe gatunki dziennikarskie
– dowiesz się, jak funkcjonuje świat mediów
– zdobędziesz umiejętność przeprowadzania wywiadów
– rozwiniesz umiejętność pisania
– odkryjesz swoje talenty
– będziesz twórczy i oryginalny
– poznasz prawo, w tym prawo prasowe